Obecné informace

Anglický jazyk - Obecné informace

Znalost anglického jazyka je v dnešní době chápána jako nezbytnost pro fungování v současné společnosti. Není to jen prostředek k porozumění při vzájemné komunikaci, ale i jazyk vědy, obchodu, internetu, zábavy a mnoha dalších odvětví. Angličtina je všude kolem nás. Cílem vyučujících anglického jazyka proto je, aby naši studenti dokázali své jazykové znalosti uplatnit nejen v oblasti jejich budoucího profesního zaměření, ale stejně tak dobře i mimo ni.

Historie výuky anglického jazyka na naší škole sahá k až počátkům jejího založení. Od té doby se o výuku tohoto předmětu starali Jaroslav Smékal, Květa Kouřilová, Světlana Hanušová, Stanislava Čapková, Daniela Švandová (Balusková), Pavla Pospíšilová, Lenka Zatloukalová, Dana Vašáková, Markéta Havlíčková (Foralová), Ludmila Špačková (Kovářová), Jitka Marková, Terezie Nerušilová (Kalčíková) a Terezie Lípová. K výuce cizího jazyka také neodmyslitelně patří i hodiny konverzace s rodilými mluvčími, kterých na naší škole působilo také několik. Byli to například Phil Broadman, Sabrina Handsel, Trevor Ayson a mnozí další. V současné době to jsou Bruno Zalubil a Helen Michálková.

Díky možnostem, které nabízí EU, využíváme dotací na podporu dalšího vzdělávání učitelů v zahraničí. Poslední událostí tohoto druhu byl ve školním roce 2016/17 projekt Erasmus+, díky kterému se mohl uskutečnit dvoutýdenní jazykový pobyt hned pěti našich vyučujících AJ ve Velké Británii.

Během školního roku jsou pro studenty připraveny aktivity různého typu. Jedná se zejména o studijně poznávací zájezdy do Velké Británie, projekt Edison (týdenní pobyt šesti až osmi studentů zahraničních škol z celého světa na naší škole za účelem sdílení kultur), divadelní představení v anglickém jazyce nebo valentýnská soutěž v pečení (příprava pokrmů typických pro anglicky mluvící země).

Zájemci o rozšiřující studium anglického jazyka mají možnost navštěvovat volitelné hodiny konverzace s rodilými mluvčími či intenzivní přípravný kurz na mezinárodně uznávané jazykové zkoušky úrovně FCE a CAE. Partnerem v přípravě k jazykovým zkouškám se nám v roce 2014 stala JŠ Park.

Od roku 2006 se také vybraní studenti zapojují do projektu Global Outreach, který nabízí možnost ročního studijního pobytu v USA.

Porovnat své znalosti a dovednosti v oblasti anglického jazyka mohou studenti při účasti v konverzační soutěži. Jedná se o celostátní soutěž soustředící se na test porozumění slyšenému textu a rozhovor. Naše škola byla na jaře 2016 úspěšně reprezentována jak v okresním a krajském, tak i v celostátním kole této soutěže.

V roce 2014 se naši studenti zapojili do překladatelské soutěže Juvenes Translatores, která je určena pro žáky středních škol všech členských států EU.