Akce a soutěže

Křesťanská výchova - Akce a soutěže


Misijní jarmark 2017

Dne 23. 11. 2017 se konal v naší škole misijní jarmark. Děkujeme všem, kteří se jakýmkoli způsobem zapojili. Celkem odesíláme na Papežská misijní díla 6 000 Kč.

Školní mše sv. v kostele sv. Augustina

Každé pondělí od 8 hod. se žáci a učitelé CMcZŠ a CMGaSOŠPg Brno scházejí ke slavení mše sv. Celebranty bývají o. Josef Novotný, o. Petr Beneš, o. Jaroslav Němec a o. Jakub Tůma. Mši sv. doprovází „scholička“ pod vedením Pepy Přehnala tvořená žáky obou škol.

Každý den ve školní kapli

Kategorie:

Chvály církevních škol a školských zařízení – Petrinum

Studenti několika brněnských škol se sešli 7. června v Domově mládeže Petrinum ke společným chválám. Zahájil je P. Petr Beneš a modlitbu s hudbou vedl Michal Palát (G7). Poté následovalo krátké agapé.

Biřmování na Petrově

Na slavnost Seslání Ducha Svatého byla na Petrově o. biskupem Vojtěchem udělena svátost biřmování. Z celkového počtu 80 biřmovanců zde bylo přítomno i několik žáků naší školy. Roční přípravou je provázel o. Jaroslav Němec, čímž mu děkujeme.    

Bible a my – okresní kolo

27. 1. 2017 se na CMcZŠ Brno konalo okresní kolo soutěže Bible a my. I naše škola zde měla své zástupce. Anna Oujezdská z G8 (IV. kategorie) postupuje z 1. místa do dalšího kola, Jan Pokorný (G8) skončil na 6. příčce, Anna Závišková z G4 (III. kategorie) se umístila na 12. místě. Aničce Oujezdské přejeme... číst dále