Členové

Matematika a Informatika - Členové

Vedoucí předmětové sekce: Mgr. Marie Jiroušková

Mgr. Roman Hrdlička
Mgr. Roman HrdličkaKoordinátor ICT

Inf, F

543 423 759

Mgr. Soňa Jašková
Mgr. Soňa JaškováUčitel

M, Ch

543423763

Mgr. Marie Javorová
Mgr. Marie JavorováStatutární zástupce ředitele školy

M, Hv

543 423 753

Mgr. Marie Jiroušková
Mgr. Marie JirouškováVedoucí předmětové sekce M, Inf
Mgr. Libor Marek
Mgr. Libor MarekUčitel

Inf, M, Tv

543 423 752

Mgr. Ludmila Špačková
Mgr. Ludmila ŠpačkováVedoucí předmětové sekce Aj
Mgr. Jana Šprtová
Mgr. Jana ŠprtováUčitel

M, Vv

543423759

RNDr. Veronika Svobodová, Ph.D.
RNDr. Veronika Svobodová, Ph.D.Učitel
Mgr. Vojtěch Veselý
Mgr. Vojtěch VeselýVedoucí předmětové sekce Hv

Hv, M

543423754

Mgr. Ladislav Zemánek
Mgr. Ladislav ZemánekVedoucí předmětové sekce přírodních věd