Novinky

Soutěž ve francouzském jazyce (školní kolo)

Dne 30. ledna 2018 se uskuteční školní kolo Soutěže ve francouzském jazyce (kat. SŠ B2). Jazykové klání studentů G7 bude spočívat v ověření porozumění slyšenému textu pomocí otázek a v ústním projevu (popis náhodně zvoleného obrázku, monolog / dialog na vylosované téma). Porota bude hodnotit jazykovou pohotovost a kreativitu, bohatost slovní zásoby, výslovnost, gramatickou správnost a plynulost ústního projevu.

Alors, chers élèves, bonne chance!