Preventistka sociálně patologických jevů

Preventistka sociálně patologických jevů

Jméno a příjmení: Mgr. Lucie Esterková, DiS.
Kontakt: kabinet č. P13 (přízemí – domeček)
543 423 751
e-mail: esterkova@cmgp.cz
Konzultační hodiny: Pondělí:  15:25 – 16.10 hodin
Pátek: 9.55 – 10.40 hodin
Ostatní konzultace po domluvě.

Kdo je školní metodik prevence?
Každý z nás se může v životě setkat se situací, na kterou sám nestačí-neví si rady.
Jedním z těch, kteří nabízejí pomocnou ruku, je školní metodik prevence.
Školní metodik prevence je koordinátorem činností realizovaných v rámci primární prevence sociálně patologických jevů na škole.
Funkce a náplň práce metodika prevence je legislativně vymezena vyhláškou MŠMT ČR č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a podle příslušných ustanovení Školského zákona.

Těžiště práce metodika prevence
Těžiště práce školního metodika prevence spočívá v poskytování odborné rady a pomoci žákům a studentům, u kterých se vyskytly problémy v oblasti šikany, návykových látek, kriminality, vandalismu, patologického hráčství, poruch příjmu potravy, závislosti na virtuálních drogách a jiných patologických jevů.
Pomoc patří i rodičům a ostatním žákům školy před negativními dopady, které by tyto sociálně patologické jevy mohly ve škole způsobovat.
Školní metodik prevence je v individuálních záležitostech žáků i rodičů vázán mlčenlivostí.