Přijímací řízení 2018/2019

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

Vážení uchazeči, na tomto místě budeme postupně doplňovat informace k přijímacímu řízení.

Ve školním roce 2018/2019 plánujeme otevřít vždy po jedné třídě všech našich oborů: Osmileté gymnázium, Pedagogické lyceum, Předškolní a mimoškolní pedagogika – denní forma studia, Předškolní a mimoškolní pedagogika – večerní forma zkráceného studia pro uchazeče, kteří již mají maturitní zkoušku v jiném oboru.

Zveme na Dny otevřených dveří, které se budou konat 29. listopadu a 24. ledna odpoledne mezi 13:00 – 17:00. Konzultace a ukázky k praktickým zkouškám u pedagogických oborů se konají od 14:00.

Přihlášky je možné přinést osobně nebo poslat do školy poštou do 1. března 2018. Ke stažení viz níže.

Osmileté gymnázium – předběžná kritéria

Kritéria pro přijetí

 • hodnocení výsledků ze ZŠ (1. a 2. pololetí 4. třídy a první pololetí 5. třídy) max. 10 b.
 • individuální olympiády a soutěže v termínu od 1. 9. 2016 do 15. 3. 2018 max. 15 b.
 • jednotná přijímací zkouška z Českého jazyka a Matematiky max. 50 + 50 b.
  – dva termíny: 13. 4. nebo 17. 4 2018, v 1. kole přijímacího řízení má uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole jednou), přičemž škola převezme do přijímacího řízení lepší výsledky
 • přijímací test ze základů křesťanství  13. 4. nebo 17. 4. 2018 (stejný termín jako u jednotné zkoušky z Českého jazyka a Matematiky) max. 30b.

Okruhy k testu ze základů křesťanství

 • Bible na úrovni 1. stupně ZŠ (biblické příběhy)
 • liturgický rok, život církve
 • svátosti
 • orientace v životě významných světců
 • základní modlitby (včetně Creda)
 • desatero přikázání

Základní zdroje pro test ze základů křesťanství: www.deti.vira.czwww.cirkev.cz

Předškolní a mimoškolní pedagogika – předběžná kritéria

Kritéria pro přijetí

 • hodnocení výsledků ze ZŠ (2. pololetí 8. třídy) max. 10 b.
 • jednotná přijímací zkouška z Českého jazyka a Matematiky max. 50 + 50 b.
  – dva termíny: 12. 4. nebo 16. 4 2018, v 1. kole přijímacího řízení má uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole jednou), přičemž škola převezme do přijímacího řízení lepší výsledky
 • praktická zkouška z výtvarné, dramatické, hudební a tělesné výchovy
  13. 4. nebo 17. 4 2018 max. 4 x 12 b.
 • aktivní účast v zájmových kroužcích na 2. stupni ZŠ – minimálně 1 školní rok nebo od 1. 9. 2017, doložení potvrzením zájmové organizace (2 b. za kroužek – max. 8 b.)
 • K přihlášce je třeba doložit potvrzení o zdravotní způsobilosti a potvrzení o logopedickém vyšetření. Formuláře jsou ke stažení na webových stránkách školy – viz níže

Praktická zkouška z hudební výchovy

 • zpěv zadané písně bez hudebního doprovodu zpaměti (Vyletěla holubička)
 • zopakování rytmického úryvku (jeden lehčí, jeden těžší)
 • intonace (zazpívání na klavíru předehrané melodie)
 • hra na libovolně zvolený nástroj nebo zpěv písně, možno s doprovodem (maximální délka 2 min.)

Praktická zkouška z dramatické výchovy

 • komunikativní dovednosti, čtení neznámého textu a dovyprávění příběhu, jehož zadání dostane uchazeč na místě

Praktická zkouška z výtvarné výchovy

 • kresba či malba zátiší podle názoru na kreslicí papír formátu A3

Praktická zkouška z tělesné výchovy

 • Jacikův test – pohybový cyklus: 1. stoj spatný, 2. leh na břiše, 3. stoj spatný, 4. leh na zádech. Sestava se provádí 2 minuty co nejrychleji. Každá poloha musí být provedena přesně (ve stoji je trup vzpřímený, kolena napnutá; v lehu na břiše se hrudník dotýká podložky; v lehu na zádech se dotýkají paty a lopatky). Způsob přechodu mezi polohami je libovolný. Za každou provedenou polohu je započítán bod. Výsledný výkon je dán součtem správně provedených poloh v čase 2 minut. Cvičení lze přerušit, časový limit testu běží dále.
 • gymnastická sestava – stoj spatný, upažit – krok sun krok – nůžky – dva kroky – váha – dva kroky obrat o 180°, bočné kruhy pažemi ze stoje spatného, kotoul vpřed do stoje spatného – přemet stranou.

Videoukázky k praktické zkoušce z tělesné výchovy:  Jacikův test     gymnastická sestava

Pedagogické lyceum – předběžná kritéria

Kritéria pro přijetí

 • hodnocení výsledků ze ZŠ (2. pololetí 8. třídy) max. 10 b.
 • jednotná přijímací zkouška z Českého jazyka a Matematiky max. 50 + 50 b.
  – dva termíny: 12. 4. nebo 16. 4 2018, v 1. kole přijímacího řízení má uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole jednou), přičemž škola převezme do přijímacího řízení lepší výsledky
 • praktická zkouška z výtvarné nebo hudební výchovy 13. 4. nebo 17. 4 2018 
 • aktivní účast v zájmových kroužcích na 2. stupni ZŠ – minimálně 1 školní rok nebo od 1. 9. 2017, doložení potvrzením zájmové organizace (2 b. za kroužek – max. 8 b.) – potvrzení ke stažení viz níže

Praktická zkouška z hudební výchovy

 • zpěv zadané písně bez hudebního doprovodu zpaměti (Vyletěla holubička)
 • zopakování rytmického úryvku (jeden lehčí, jeden těžší)
 • intonace (zazpívání na klavíru předehrané melodie)
 • předvedení připraveného výstupu (hra na nástroj nebo zpěv – možno s vlastním doprovodem)
 • 2 otázky ze základů dějin hudby, hudební teorie

Praktická zkouška z výtvarné výchovy

 • kresba či malba zátiší podle názoru na kreslicí papír formátu A3
 • kresebný diktát – kresba deseti témat na libovolný formát (abstraktních i konkrétních)

Předškolní a mimoškolní pedagogika – večerní studium – předběžná kritéria

Kritéria pro přijetí

 • praktická zkouška z výtvarné, dramatické, hudební a tělesné výchovy 13. 4. nebo 17. 4. 2018
 • Součástí přihlášky je ověřená kopie maturitního vysvědčení.
 • K přihlášce je třeba doložit potvrzení o zdravotní způsobilosti a potvrzení o logopedickém vyšetření. Formuláře jsou ke stažení na webových stránkách školy – viz níže

Praktická zkouška z hudební výchovy

 • zpěv zadané písně bez hudebního doprovodu zpaměti (Vyletěla holubička)
 • zopakování rytmického úryvku (jeden lehčí, jeden těžší)
 • intonace (zazpívání na klavíru předehrané melodie)
 • hra na libovolně zvolený nástroj nebo zpěv písně, možno s doprovodem (maximální délka 2 min.)

Praktická zkouška z dramatické výchovy

 • komunikativní dovednosti, čtení neznámého textu a dovyprávění příběhu, jehož zadání dostane uchazeč na místě

Praktická zkouška z výtvarné výchovy

 • kresba či malba zátiší podle názoru na kreslicí papír formátu A3

Praktická zkouška z tělesné výchovy

 • Jacikův test – pohybový cyklus: 1. stoj spatný, 2. leh na břiše, 3. stoj spatný, 4. leh na zádech. Sestava se provádí 2 minuty co nejrychleji. Každá poloha musí být provedena přesně (ve stoji je trup vzpřímený, kolena napnutá; v lehu na břiše se hrudník dotýká podložky; v lehu na zádech se dotýkají paty a lopatky). Způsob přechodu mezi polohami je libovolný. Za každou provedenou polohu je započítán bod. Výsledný výkon je dán součtem správně provedených poloh v čase 2 minut. Cvičení lze přerušit, časový limit testu běží dále.
 • gymnastická sestava – stoj spatný, upažit – krok sun krok – nůžky – dva kroky – váha – dva kroky obrat o 180°, bočné kruhy pažemi ze stoje spatného, kotoul vpřed do stoje spatného – přemet stranou.

Videoukázky k praktické zkoušce z tělesné výchovy:  Jacikův test     gymnastická sestava

Přihláška ke studiu – denní 2017

Přihláška ke studiu – denní 2017 interaktivní

Přihláška ke studiu – večerní 2017

Zdravotní způsobilost
Osmileté gymnázium – potvrzení od lékaře nevyžadujeme.
Pedagogické lyceum – potvrzení přímo na přihlášce ke studiu.
Předškolní a mimoškolní pedagogika – formulář ke stažení. (vizte níže)

Přílohy k přihláškám pedagogických oborů

Zdravotní způsobilost pro obor PMP
Logopedická způsobilost pro obor PMP
Potvrzení zájmové činnosti pro obor PMP a PL

Informace k testům z Českého jazyka a Matematiky

Testy ze Základů křesťanství pro osmileté gymnázium