Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018

Informace MŠMT k podpůrným opatřením při přijímacím řízení na SŠ

Informace k testům z Českého jazyka a Matematiky

Jednotná přijímací zkouška 2017 – odkaz na stránky Cermatu
Informace společnosti CERMAT k přijímacím zkouškám z českého jazyka
Informace společnosti CERMAT k přijímacím zkouškám z matematiky

Testy ze Základů křesťanství pro osmileté gymnázium