Přijímací řízení 2018/2019

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

Vážení uchazeči, na tomto místě budeme postupně doplňovat informace k přijímacímu řízení.

Ve školním roce 2018/2019 plánujeme otevřít vždy po jedné třídě všech našich oborů: Osmileté gymnázium, Pedagogické lyceum, Předškolní a mimoškolní pedagogika – denní forma studia, Předškolní a mimoškolní pedagogika – večerní forma zkráceného studia pro uchazeče, kteří již mají maturitní zkoušku v jiném oboru.

Zveme na Dny otevřených dveří, které se budou konat 29. listopadu a 24. ledna odpoledne mezi 13:00 – 17:00.

Přihláška ke studiu – večerní 2017

Zdravotní způsobilost
Osmileté gymnázium – potvrzení od lékaře nevyžadujeme.
Pedagogické lyceum – potvrzení přímo na přihlášce ke studiu.
Předškolní a mimoškolní pedagogika – formulář ke stažení. (vizte níže)

Přílohy k přihláškám pedagogických oborů

Zdravotní způsobilost pro obor PMP
Logopedická způsobilost pro obor PMP
Potvrzení zájmové činnosti pro obor PMP a PL

Informace k testům z Českého jazyka a Matematiky

Testy ze Základů křesťanství pro osmileté gymnázium