Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

P. Mgr. Petr Beneš
Spirituál školy
P. Mgr. Petr BenešSpirituál školy

Nv, Ev

543 423 769

Mgr. Radka Mrázová
Výchovný poradce
Mgr. Radka MrázováVýchovný poradce

Pg, Ps

543 423 752

Mgr. Lucie Esterková, DiS.
Školní metodik prevence
Mgr. Lucie Esterková, DiS.Školní metodik prevence

Pg, Ev

543 423 752

Mgr. Kristina Vaňková
Školní speciální pedagog
Mgr. Kristina VaňkováŠkolní speciální pedagog

Fj, SSP

543 423 752