Školská rada

Zástupci zřizovatele :

 • s. Hedvika, Mgr. Ludmila Šimšíková
 • s. Immaculata, Mgr. Magdaléna Kratochvílová
 • s. Františka, Mgr. Ludmila Kadlčíková
 • s. Simeona, Anna Hunčová

Zástupci zaměstnanců školy :

 • Mgr. Ladislav Zemánek – předseda
 • PhD. Ludmila Svrčulová – místopředseda
 • Mgr. Vojtěch Veselý
 • S. Cyrila, Mgr. Monika Vondráková, Ph.D.

Zástupci zletilých a nezletilých žáků :

 • Ing. Stanislav Daněk (za rodiče)
 • MuDr. Antonín Pokorný (za rodiče)
 • Pokorný Jan (za studenty gymnázia)
 • Strašáková Hana (za studenty pedagogické školy)

Dokumenty :

Volební řád
Jednací řád
Školská rada – zákonné vymezení
Zřizovací listina

Zápisy z jednání:

Zápisy z činnosti Školské rady za období :

Zprávy z průběhu voleb :

 

E-mail : skolskarada@cmgp.cz