Výsledky pro školní rok 2019/2020

Výsledky řádných termínů

Vážení uchazeči,

níže najdete výsledky přijímacího řízení v řádném termínu.

Přijatí uchazeči si mohou vyzvednout Rozhodnutí o přijetí v kanceláři školy. Pokud má přijatý uchazeč zájem nastoupit ke studiu zvoleného oboru, dodá do kanceláře školy do 10 dnů od oznámení rozhodnutí zápisový lístek. Prosíme ty uchazeče, kteří se rozhodnou nastoupit na jinou školu, aby nám tuto skutečnost sdělili nejlépe na e-mailovou adresu: office@cmgp.cz. Uvolněné místo budeme moci nabídnout dalšímu uchazeči v pořadí. Děkujeme.

Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetízasíláme doporučeně poštou. Proti rozhodnutí se lze odvolat do 3 dnů od jeho převzetí či doručení.

Provoz kanceláře školy: všední dny mezi 8:00 – 16:00, jinak dle domluvy.

Vzor odvolání

Přijatí uchazeči Gymnázium 2019

Nepřijatí uchazeči Gymnázium 2019

Přijatí uchazeči  Pedagogické lyceum 2019

Nepřijatí uchazeči Pedagogické lyceum 2019

Přijatí uchazeči Předškolní a mimoškolní pedagogika – denní studium 2019

Nepřijatí uchazeči Předškolní a mimoškolní pedagogika – denní studium 2019

 

Večerní studium PMP

Přijatí uchazeči 

V případě, že uchazeč má zájem nastoupit od 1. září 2019 k výše uvedenému vzdělávání, vyzvedne si v kanceláři školy Rozhodnutí o přijetí a podepíše Smlouvu o úhradě podílu nákladů školy do deseti pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání. Pokud lhůta marně uplyne, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává. Rozhodnutí bude vydáváno od středy 24. 4. 2019 od 12:00 – 17:00 a poté každý den mezi 8:00 – 16:00 (eventuelně dle domluvy).

Nepřijatí uchazeči

Nepřijatí uchazeči si mohou vyzvednout rozhodnutí ve středu 24. 4. 2019 v kanceláři školy od 12:00 – 17:00. Rozhodnutí nevyzvednutá tento den, budeme poté zasílat poštou. Vzhledem k tomu, že náhradní termín přijímacích zkoušek je stanoven na 13. 5. 2019, možný posun mezi nepřijatými uchazeči bude oznámen až po tomto termínu.

Seznam přijatých uchazečů večerní PMP

Seznam nepřijatých uchazečů večerní PMP