Výsledky pro školní rok 2018/2019

Výsledky řádných termínů

Osmileté gymnázium – přijatí uchazeči

Osmileté gymnázium  – nepřijatí uchazeči

Předškolní a mimoškolní pedagogika – přijatí uchazeči

Předškolní a mimoškolní pedagogika – nepřijatí uchazeči

Pedagogické lyceum – přijatí uchazeči

Pedagogické lyceum – nepřijatí uchazeči

Výsledky náhradních termínů oboru PMP obou forem studia a dalšího kola přijímacího řízení oboru PMP – večerní forma zkráceného studia

Předškolní a mimoškolní pedagogika – náhr. termín – denní studium

Předškolní a mimoškolní pedagogika – náhr. termín a II. kolo – večerní forma zkráceného studia

 ke stažení  Vzor odvolání