Výsledky pro školní rok 2020/2021

Výsledky řádných termínů

Vážení uchazeči,

níže najdete výsledky přijímacího řízení.

Přijatí uchazeči si mohou vyzvednout Rozhodnutí o přijetí v kanceláři školy. Pokud má přijatý uchazeč zájem nastoupit ke studiu zvoleného oboru, dodá do kanceláře školy do pěti dnů od oznámení rozhodnutí zápisový lístek. Prosíme ty uchazeče, kteří se rozhodnou nastoupit na jinou školu, aby nám tuto skutečnost sdělili nejlépe na e-mailovou adresu: office@cmgp.cz. Uvolněné místo budeme moci nabídnout dalšímu uchazeči v pořadí. Děkujeme.

Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí zasíláme doporučeně poštou. Do 3 dnů od jeho převzetí či doručení lze podat žádost o nové rozhodnutí.

Žádost o nové rozhodnutí

Provoz kanceláře školy: všední dny mezi 8:00 – 16:00, jinak dle domluvy.

Večerní studium PMP

Přijatí uchazeči 

V případě, že má uchazeč zájem nastoupit od 1. září 2020 k výše uvedenému vzdělávání, vyzvedne si v kanceláři školy Rozhodnutí o přijetí a podepíše Smlouvu o úhradě podílu nákladů školy do pěti pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání. Pokud lhůta marně uplyne, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává. Rozhodnutí je vydáváno každý všední den mezi 8:00 – 16:00 (eventuelně dle domluvy).

Nepřijatí uchazeči

Nevyzvednutá rozhodnutí zasíláme poštou. Vzhledem k tomu, že náhradní termín přijímacích zkoušek je stanoven na 19. 6. 2020, možný posun mezi nepřijatými uchazeči bude oznámen až po tomto termínu.

Výsledky náhradního termínu večerní PMP 

Předškolní a mimoškolní pedagogika – denní forma studia

Přijatí uchazeči PMP

Nepřijatí uchazeči PMP

Výsledky náhradního termínu PMP

Pedagogické lyceum

Přijatí uchazeči PL

Nepřijatí uchazeči PL

Výsledky náhradního termínu PL

Osmileté gymnázium

Přijatí uchazeči G

Nepřijatí uchazeči G

Výsledky náhradního termínu Gymnázium