Sdělení

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení a Absolventský večer

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 včetně náhradního termínu

Večerní forma zkráceného studia PMP

výsledky

Denní studium

Gymnázium 2022

Pedagogické lyceum 2022

Předškolní a mimoškolní pedagogika 2022

Náhradní termín Gymnázium 2022

Náhradní termín Pedagogické lyceum 2022

Náhradní termín Předškolní a mimoškolní pedagogika 2022

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého přijatého uchazeče potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do deseti pracovních dnů po zveřejnění výsledků přijímacího řízení.

V případě nepřijetí je možné podat žádost o autoremeduru.  Žádosti bude vyhověno v případě uvolnění kapacity podle pořadí uchazečů.

Třídní schůzky rodičů budoucích 1. ročníků denního studia se uskuteční 16. června od 16:00.

Almanach 2021


Zobrazit almanach

Kalendář