Sdělení

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/24

Vzhledem k převisu uchazečů další kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/24 nevypisujeme.

Večerní forma zkráceného studia PMP

PMP večerní 2023 

Denní studium  – výsledky 

Gymnázium – výsledky pro školní rok 2023/24

Pedagogické lyceum – výsledky pro školní rok 2023/24

Pedagogické lyceum – výsledky náhradního termínu pro školní rok 2023/24

Předškolní a mimoškolní pedagogika, denní studium – výsledky pro školní rok 2023/24

Předškolní a mimoškolní pedagogika, denní studium – výsledky náhradního termínu 2023/24

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí je možné vyzvednout ve škole 3. května 2023 mezi 13:00 – 17:00 hod. a 4. května 2023 mezi 8:00 – 16:00 hod. Následně budou rozhodnutí o nepřijetí rozeslána poštou do vlastních rukou.

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého přijatého uchazeče potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do deseti pracovních dnů po zveřejnění výsledků přijímacího řízení.

V případě nepřijetí je možné podat žádost o autoremeduru.  Žádosti bude vyhověno v případě uvolnění kapacity podle pořadí uchazečů.

 

Vypluj – akce pro rodiny našich studentů

Virtuální prohlídka školy

Spustit virtuální prohlídku školy

Kalendář