Sdělení

Den otevřených dveří 5. února 2020

Vážení uchazeči o studium,
další den otevřených dveří se tento školní rok koná 5. února 2020 od 13:00 do 17:00. Pro uchazeče o studium pedagogických oborů budou průběžně od 14:00 připraveny ukázky a konzultace k praktickým přijímacím zkouškám. Přihlášky ke studiu se podávají do 2. března 2020. V sekci  Pro uchazeče naleznete bližší informace k přijímacímu řízení.

29. ledna 2020 po 12:00 nabízíme uchazečům možnost vyzkoušet si “nanečisto” přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky. Přihlašování bude probíhat od 13. 1. do 27. 1. do 12:00 přes web školy. Poplatek 300,- bude vybírán na místě.

Tříkrálový benefiční koncert

Kalendář