Sdělení

Kritéria pro přijetí do 1. ročníků ve školním roce 2021/2022 a posunutí termínů přijímacích zkoušek

VSTUPTE – informace ze dne otevřených dveří 10. února 2021

Upozorňujeme zákonné zástupce, že do školy bude během přijímacích zkoušek umožněn vstup pouze uchazečům a osobám, které asistují u přijímacích zkoušek (korepetice a asistenti).

Přestávku mezi testy je možné trávit v areálu školy, nebude možné opustit školu. Děkujeme za pochopení.

Případné omluvy u přijímacích zkoušek volejte na telefonní číslo 543 423 757 nebo 543 423 753. Náhradní termín mohou uplatnit ti uchazeči, kteří se řádně omluví do tří pracovních dnů ode dne konání zkoušky (potvrzení od lékaře).

Informace ke konání jednotné přijímací zkoušky a školní přijímací zkoušky ve školním roce 2021 a posunu termínů přijímacích zkoušek

Informace o testování uchazečů o střední školu

Kritéria pro přijetí do 1. ročníků ve školním roce 2021/2022

Upozorňujeme na úpravy v praktických zkouškách. Pečlivě si, prosím, prostudujte závazná kritéria pro přijetí. Více informací najdete v sekci Pro uchazeče. Děkujeme.

Kritéria pro přijetí – Osmileté gymnázium

Kritéria pro přijetí – Pedagogické lyceum

Kritéria pro přijetí – PMP denní

Kritéria pro přijetí – PMP večerní

Úřední hodiny sekretariátu v době nouzového stavu

pondělí 8:00 – 15:00
středa 8:00 – 15:00

Ročenka 2019-2020

Odkaz k prohlédnutí

Živě s Noe

Kalendář