Sdělení

Další kolo přijímacího řízení nevypisujeme

Vzhledem k dostatečnému počtu zájemců o studium všech našich oborů nebudeme vypisovat další kolo přijímacího řízení.

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení 3. 6. 2019

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 včetně uchazečů náhradního termínu, kteří již ukončili přijímací zkoušky

Vážení uchazeči,

níže najdete výsledky přijímacího řízení denního studia včetně náhradních termínů.

PMP 2019 náhradní termín
Gymnázium 2019 náhradní termín

Přijatí uchazeči si mohou vyzvednout Rozhodnutí o přijetí v kanceláři školy. Pokud má přijatý uchazeč zájem nastoupit ke studiu zvoleného oboru, dodá do kanceláře školy do 10 dnů od oznámení rozhodnutí zápisový lístek. Prosíme ty uchazeče, kteří se rozhodnou nastoupit na jinou školu, aby nám tuto skutečnost sdělili nejlépe na e-mailovou adresu: office@cmgp.cz. Uvolněné místo budeme moci nabídnout dalšímu uchazeči v pořadí. Děkujeme.

Provoz kanceláře školy: všední dny mezi 8:00 – 16:00, jinak dle domluvy.

Výsledky náhradního termínu PMP  denní studium 13. 5. 2019 – uvedení uchazeči jsou zařazeni do pořadí po řádném termínu. Rozhodnutí si mohou vyzvednout v úterý 14. 5. v úředních hodinách v kanceláři školy. Nevyzvednutá rozhodnutí poté zašleme doporučeně poštou.

Vzor odvolání

Přijatí uchazeči Gymnázium 2019

Nepřijatí uchazeči Gymnázium 2019

Přijatí uchazeči  Pedagogické lyceum 2019

Nepřijatí uchazeči Pedagogické lyceum 2019

Přijatí uchazeči Předškolní a mimoškolní pedagogika – denní studium 2019

Nepřijatí uchazeči Předškolní a mimoškolní pedagogika – denní studium 2019

 

Výsledky přijímacího řízení pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika – večerní forma zkráceného studia

Vážení uchazeči,

v přiložených souborech naleznete výsledky přijímacího řízení pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika – večerní forma zkráceného studia.

Výsledky náhradního termínu 13. 5. 2019 PMP večerní

Seznam přijatých uchazečů

Seznam nepřijatých uchazečů

 

Kalendář