Sdělení

Výsledky přijímacího řízení pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika – večerní forma zkráceného studia

Vážení uchazeči,

v přiložených souborech naleznete výsledky přijímacího řízení pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika – večerní forma zkráceného studia.

Přijatí uchazeči 

V případě, že uchazeč má zájem nastoupit od 1. září 2019 k výše uvedenému vzdělávání, vyzvedne si v kanceláři školy Rozhodnutí o přijetí a podepíše Smlouvu o úhradě podílu nákladů školy do deseti pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání. Pokud lhůta marně uplyne, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává. Rozhodnutí bude vydáváno od středy 24. 4. 2019 od 12:00 – 17:00  poté každý den od 8:00 – 16:00 (eventuelně dle domluvy).

Nepřijatí uchazeči

Nepřijatí uchazeči si mohou vyzvednout rozhodnutí ve středu 24. 4. 2019 v kanceláři školy od 12:00 – 17:00. Rozhodnutí nevyzvednutá tento den, budeme poté zasílat poštou. Vzhledem k tomu, že náhradní termín přijímacích zkoušek je stanoven na 13. 5. 2019, možný posun mezi nepřijatými uchazeči bude oznámen až po tomto termínu.

Seznam přijatých uchazečů

Seznam nepřijatých uchazečů

 

Absolventské odpoledne 11. května 2019

Kalendář