Den otevřených dveří online

Projděte se s námi po škole a podívejte se na videa plná informací k přijímačkám a studiu. V termínech “dnů otevřených dveří online” máte také prostřednictvím této stránky možnost se s námi přímo spojit přes videokonferenci nebo telefon a zeptat se na to, co vás zajímá.

UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci jsou upravena Kritéria pro přijetí – prosíme o pečlivé prostudování. Děkujeme.

Mám zájem o informace: podívám se na videoukázky
Pedagogická škola k přijímacím zkouškám a studiu hudební výchovy přehrát videovideo pro obor PL přehrát video video pro obor PMP
k přijímacím zkouškám a studiu tělesné výchovy přehrát video video pro obor PMP přehrát video video PMP večerní
k přijímacím zkouškám a studiu dramatické výchovy přehrát video video pro obor PL přehrát video video pro obor PMP
k přijímacím zkouškám a studiu výtvarné výchovy přehrát video video pro obor PL přehrát video video pro obor PMP
večernímu studiu PMP, odbornému vzdělávání, praxi
Gymnázium k testu ze základů křesťanství a výuce křesťanské výchovy
Školní poradenské pracoviště k uzpůsobení podmínek při přijímacích zkouškách a k práci se žáky s podpůrnými opatřeními přehrát video video školního poradenského pracoviště
Vedení školy ke všemu, co vás o naší škole zajímá

Procházka po škole: