Den otevřených dveří online

Projděte se s námi po škole a podívejte se na videa plná informací k přijímačkám a studiu. Dokumenty z minulého školního roku mají informační charakter. Kritéria pro přijetí na školní rok 2023/2024 budou upřesněna během podzimu. Předpokládáme obdobný průběh přijímacího řízení.

Mám zájem o informace: podívám se na videoukázky
Pedagogická škola k přijímacím zkouškám a studiu hudební výchovy přehrát videovideo pro obor PL přehrát video video pro obor PMP
k přijímacím zkouškám a studiu tělesné výchovy přehrát video video pro obor PMP přehrát video video PMP večerní
k přijímacím zkouškám a studiu dramatické výchovy přehrát video video pro obor PL přehrát video video pro obor PMP
k přijímacím zkouškám a studiu výtvarné výchovy přehrát video video pro obor PL přehrát video video pro obor PMP
Školní poradenské pracoviště k uzpůsobení podmínek při přijímacích zkouškách a k práci se žáky s podpůrnými opatřeními přehrát video video školního poradenského pracoviště