Den otevřených dveří online

Projděte se s námi po škole a podívejte se na videa plná informací k přijímačkám a studiu.

Mám zájem o informace: podívám se na videoukázky
Pedagogická škola k přijímacím zkouškám a studiu hudební výchovy přehrát videovideo pro obor PL přehrát video video pro obor PMP
k přijímacím zkouškám a studiu tělesné výchovy přehrát video video pro obor PMP přehrát video video PMP večerní
k přijímacím zkouškám a studiu dramatické výchovy přehrát video video pro obor PL přehrát video video pro obor PMP
k přijímacím zkouškám a studiu výtvarné výchovy přehrát video video pro obor PL přehrát video video pro obor PMP
večernímu studiu PMP večerní forma zkráceného studia PMP
Gymnázium k testu ze základů křesťanství prezentace sekce křesťanské výchovy 
Školní poradenské pracoviště přehrát video video školního poradenského pracoviště
Obecně o škole Co možná o nás nevíte…

Procházka po škole: