Studenti našeho gymnázia v Berlíně

Obecné informace

Německý jazyk - Obecné informace

Hallo! Guten Tag! Herzlich willkommen!

Vítáme Vás na stránkách sekce německého jazyka.

Němčina jako jeden z nejrozšířenějších evropských jazyků otevírá dveře ke kultuře, literatuře a umění německy mluvících zemí. Usilujeme o to, aby pro naše žáky byla němčina díky studiu na naší škole první volbou při komunikaci v německy mluvících zemích.  

Němčina je také jazykem vědy, technologií a obchodu. Německy mluvící země jsou známé svým technologickým pokrokem a inovacemi, a proto znalost němčiny v době, kdy je pokročilá znalost angličtiny samozřejmostí, otevírá dveře k perspektivním kariérním příležitostem. Výborná komunikace s německými firmami a institucemi může být klíčovým faktorem pro úspěch ve světě podnikání a vědy.

Studium němčiny na naší škole Vám také umožní aspoň v nástinu prozkoumat historii a současnost Německa, Rakouska a Švýcarska. Seznámíte se s tradicemi, uměleckým dědictvím a kulturním vývojem, který Vám poskytne vhled do evropského kontextu.

Studium němčiny na naší škole klade důraz na rozvoj komplexních jazykových dovedností, myšlení a mezikulturní kompetence. Naši pedagogové vyučují se zaujetím a mají bohaté zkušenosti s různými potřebami žáků.

Vybrat si němčinu na naší škole je investicí do Vaší budoucnosti, která Vám otevře dveře k novým možnostem a příležitostem. Jsme přesvědčeni, že studium němčiny u nás Vám poskytne nejen jazykové dovednosti, ale také příležitost stát se globálně orientovaným jednotlivcem.

Ve výuce používáme češtinu jen velmi úsporně a co nejdříve se snažíme zapojit rodilé mluvčí. Potřebujeme totiž jak žáky gymnázia, tak i lycea připravit mimo jiné na možnosti, které jim naše škola nabízí.

Díky partnerství s Ackermann-Gemeinde (německá organizace, která se zaměřuje na podporu dialogu a porozumění mezi Němci a Čechy, zejména v oblasti kultury, vzdělání a historické paměti) pořádáme rok co rok pro žáky septimy gymnázia výjezd do Bádenska-Württemberska, trefně nazvaný ‚‚Sprache und Kultur INTENSIV‘‘. Čtvrtému ročníku pedagogického lycea pak díky podpoře Ackermann-Gemeinde nabízíme možnost vykonat povinnou praxi ve Stuttgartu.

Dlouhá léta se také těšíme přátelství vídeňského soukromého gymnázia Sacre Coeur. Každé pololetí mohou dva žáci septimy gymnázia studovat na této vídeňské škole s vynikající pověstí a dostat svou němčinu na výrazně lepší úroveň.

Společně s našimi milými kolegy, vyučujícími francouzského jazyka, pořádáme před Velikonocemi přehlídku pekařského umění našich žáků. Snažíme se pořádat naučně laděné výlety do Vídně a Berlína. Nebojíme se ve výuce poslouchat písničky a zpívat.

Wir freuen uns auf Sie!

Mgr. et Mgr. Bc. Veronika Fráňová
Mgr. Pavel Jindřich Michele
B.Th. Kiara Larissa Panovská
Mgr. Miroslav Tesař