Výchovný poradce – kariérový poradce

Výchovný poradce – kariérový poradce

Jméno a příjmení: Mgr. et Mgr. Bc. Jitka Nováková
Mgr. BcA. Denisa Daňková
Kontakt: Nováková
kabinet č. 102
543 423 753
e-mail: novakova@cmgp.czDaňková
kabinet S04
543 423 780
e-mail: dankova@cmgp.cz
Konzultační hodiny: Konzultace po domluvě.

 

Výchovný poradce – kariérový poradce, koordinátor programu Quo vadis

Jméno a příjmení: RNDr. Veronika Svobodová, Ph.D.
Kontakt: kabinet č. 309
543 423 774
e-mail: svobodova@cmgp.cz
Konzultační hodiny: Konzultace po domluvě.

Program Quo vadis
Prezentace programu Quo vadis na konferenci NPI Patříme k sobě? věnované podpoře nadání.

Kdo je kariérový poradce

Odborně kvalifikovaný pracovník školy, který poskytuje poradenství v oblasti profesní orientace žáků školy a je součástí týmu školního poradenského pracoviště.

Co je kariérové poradenství

Kariérové poradenství je zde především pro studenty, cílem je podpora při rozhodování v otázkách nasměrování dalšího vzdělávání a profesní orientace. Důležité je autonomní odpovědné rozhodnutí studenta na základě dostatečných informací o možnostech i vlastní reflexe svých kompetencí. Probíhá formou individuálních konzultací či aktivit pro třídní kolektivy.

Odkazy pro vyhledávání škol po maturitě

Odkaz pro termíny přihlášek

Odkazy pro vyhledávání testů

Odkazy pro vyhledávání profesí a pracovních pozic