Výchovný poradce – kariérový poradce

Výchovný poradce – kariérový poradce

Jméno a příjmení: Mgr. et Mgr. Bc. Jitka Nováková
Kontakt: kabinet č. 102
543 423 753
e-mail: novakova@cmgp.cz
Konzultační hodiny: Středa 12:50 – 13:35
Konzultace po domluvě.

 

Koordinátor vzdělávání nadaných žáků a programu Quo vadis

RNDr. Veronika Svobodová, Ph.D., kontakt: svobodova@cmgp.cz

Program Quo vadis

Kdo je kariérový poradce

Odborně kvalifikovaný pracovník školy, který poskytuje poradenství v oblasti profesní orientace žáků školy a je součástí týmu školního poradenského pracoviště.

Co je kariérové poradenství

Kariérové poradenství je zde především pro studenty, cílem je podpora při rozhodování v otázkách nasměrování dalšího vzdělávání a profesní orientace. Důležité je autonomní odpovědné rozhodnutí studenta na základě dostatečných informací o možnostech i vlastní reflexe svých kompetencí. Probíhá formou individuálních konzultací či aktivit pro třídní kolektivy.

Odkazy pro vyhledávání škol po maturitě

Odkaz pro termíny přihlášek

Odkazy pro vyhledávání testů

Odkazy pro vyhledávání profesí a pracovních pozic