Kariérový poradce

Jméno a příjmení: Mgr. et Mgr. Jitka Nováková
Kontakt: kabinet č. 102
543 423 753
e-mail: novakova@cmgp.cz
Konzultační hodiny: Středa 13:45 – 14:30
Konzultace po domluvě.

 

Kdo je kariérový poradce

Odborně kvalifikovaný pracovník školy, který poskytuje poradenství v oblasti profesní orientace žáků školy a je součástí týmu školního poradenského pracoviště.

Co je kariérové poradenství

Kariérové poradenství je zde především pro studenty, cílem je podpora při rozhodování v otázkách nasměrování dalšího vzdělávání a profesní orientace. Důležité je autonomní odpovědné rozhodnutí studenta na základě dostatečných informací o možnostech i vlastní reflexe svých kompetencí. Probíhá formou individuálních konzultací či aktivit pro třídní kolektivy.

Odkazy pro vyhledávání škol po maturitě

Odkaz pro termíny přihlášek

Odkazy pro vyhledávání testů

Odkazy pro vyhledávání profesí a pracovních pozic

Výchovný poradce – Mgr. Radka Mrázová

 • koordinace poradenských služeb ve škole
 • řešení problémů spojených se školní docházkou
 • řešení problémů spojených se školním neprospěchem
 • pomoc při řešení výchovných a výukových problémů žáků
 • poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • komunikuje se Školskými poradenskými zařízeními (PPP, SVP…)
 • konzultační hodiny: pondělí: 13.45  – 14.25h, středa: 9.55 – 11.35h, pátek 9.55 – 10.40

Speciální pedagog – PaeDr. Karla Hrabčíková

 • organizace péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • pomoc při řešení výukových problémů žáků
 • komunikace se Školskými poradenskými zařízeními  (PPP, SPC)
 • konzultační hodiny: pondělí 12.50 – 13.35h, úterý 10.50 – 12.40h, středa 9.55 – 11.35h

Výchovný poradce – kariérový poradce – Mgr. et. Mgr. Jitka Nováková

 • podpora žáků při rozhodování v otázkách nasměrování dalšího vzdělávání a profesní orientace
 • podpora soft skills žáků a třídních kolektivů
 • konzultační hodiny: středa: 13.45  – 14.30 h 

Školní metodik prevence – PaeDr. Karla Hrabčíková – nižší gymnázium, Mgr. Soňa Jašková – střední škola

 • koordinace preventivních programů školy
 • prevence a řešení projevů rizikového chování
 • spolupráce na vytváření bezpečného klimatu tříd
 • konzultační hodiny: středa 12.50 – 13.35h

Školní psycholog  – Mgr. Marika Lažková

 • pomáhá řešit žákům studijní i osobní problémy
 • konzultační hodiny domluvou telefonicky nebo e-mailem

Školní kaplan – Ing. Jaroslav Němec, Mgr. Bc. Jaroslav Trávníček

 • provádí duchovní doprovázení žáků, pomáhají při orientaci v otázkách duchovního života formou přímých konzultací, e-mailových dotazů, účastí na akcích školy
 • podporují zdravé sociální klima školy i jednotlivých tříd
 • konzultační hodiny: čtvrtek 8.00 – 10.40h nebo po domluvě

Schůzky s pracovníky poradenského pracoviště je nutné dohodnout předem.