Kariérový poradce

Jméno a příjmení: Mgr. et Mgr. Jitka Nováková
Kontakt: kabinet č. 102
543 423 753
e-mail: novakova@cmgp.cz
Konzultační hodiny: Středa 13:45 – 14:30
Konzultace po domluvě.

 

Kdo je kariérový poradce

Odborně kvalifikovaný pracovník školy, který poskytuje poradenství v oblasti profesní orientace žáků školy a je součástí týmu školního poradenského pracoviště.

Co je kariérové poradenství

Kariérové poradenství je zde především pro studenty, cílem je podpora při rozhodování v otázkách nasměrování dalšího vzdělávání a profesní orientace. Důležité je autonomní odpovědné rozhodnutí studenta na základě dostatečných informací o možnostech i vlastní reflexe svých kompetencí. Probíhá formou individuálních konzultací či aktivit pro třídní kolektivy.

Odkazy pro vyhledávání škol po maturitě

Odkazy pro vyhledávání testů

Odkazy pro vyhledávání profesí a pracovních pozic