Jednotlivá maturitní zkouška

Informace pro učitelky mateřských škol či vychovatelky o možnosti rozšíření vzdělání

Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická v Brně nabízí učitelkám mateřských škol, případně vychovatelkám, které nesplňují kvalifikaci, možnost doplnit tuto kvalifikaci vykonáním jednotlivé maturitní zkoušky z předmětu Pedagogika a psychologie v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika při střední pedagogické škole.

Nabídka je určena těm učitelkám mateřských škol, které mají maturitní vzdělání v oboru Vychovatelství na některé střední pedagogické škole. Podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (§ 6, resp. § 16 zákona je možno vykonat jednotlivou maturitní zkoušku z předmětu Pedagogika a psychologie v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika, a tím získat kvalifikaci pro učitelství v mateřských školách. Získat rozšířenou kvalifikaci lze i obráceně, tzn., že absolventka středoškolského maturitního oboru vzdělání zaměřeného na přípravu učitelů předškolního vzdělávání může složením jednotlivé maturitní zkoušky v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika získat kvalifikaci pro vychovatelství.

Zájemci o jednotlivou maturitní zkoušku podají přihlášku (elektronicky či poštou), ke které je nutné přiložit  kopii maturitního vysvědčení.

Pro zájemce o jednotlivou maturitní zkoušku, která se bude konat v prosinci, pořádáme přípravný kurz v rozsahu 8 hodin, který bude probíhat v sobotu (dvě setkání online) v měsících říjen, listopad. Maturitní zkouška v prosinci probíhá prezenčně v naší škole.

Pro zájemce o jednotlivou maturitní zkoušku, která se bude konat v květnu, pořádáme přípravný kurz v rozsahu 8 hodin, který bude probíhat v sobotu (dvě setkání online) v měsících březen, duben. Maturitní zkouška v květnu probíhá prezenčně v naší škole.

Cena kurzu včetně poplatku za maturitní zkoušku je 4000,- Kč (platí se až po zařazení do kurzu).

V případě naplnění kurzu bude doručená závazná přihláška zařazena do následujícího kurzu.

Informace o výše uvedené jednotlivé maturitní zkoušce lze získat:

  1. na webových stránkách školy: www.cmgp.cz
  2. na telefonu 543 423 768, PhDr. Ludmila Svrčulová, mobil 603 162 070
  3. na sekretariátu školy: CM gymnázium a SOŠ pedagogická Brno, Lerchova 63, 602 00 Brno
  4. odesláním dotazu na e-mail jmz@cmgp.cz

Dokumenty ke stažení: