Slovensko – Levoča

Gymnázium sv. Františka Assiského v Levoči

Prvotní podnět k mezinárodní spolupráci našich škol spadá do léta 2015 na základě osobních kontaktů. První oficiální setkání proběhlo 15. září 2015 v rámci oslav Dne církevních škol, kdy byla podepsána deklarace o vzájemné spolupráci. Paní ředitelka levočského gymnázia Janka Hozová toto gesto přátelství velmi pěkně vystihla ve svém proslovu: „Jsme vděčni Bohu, že protnul cesty některých lidí a přivedl nás dnes mezi vás, abychom oficiálně začali naše partnerství a spolupráci.  Přejeme si, aby to byl projekt poznávání, objevování, o zážitcích, ale hlavně o přátelství.  Jsem přesvědčená, že i naši patroni, sv. František a svatí Cyril a Metoděj, mají dnes radost, když vidí, že křesťanská mládež dvou národů, které žily dlouhé roky pod jednou střechou, hledají nové cesty k sobě.“

K dalšímu, již méně oficiálnímu setkání došlo záhy, na začátku října, při prvním výměnném pobytu našich devíti studentů v Levoči v doprovodu pana ředitele Štěpána Policera, otce spirituála Petra Beneše a paní zástupkyně Marie Javorové. První seznamovací odpoledne jsme strávili v rodinách a prohlídkou místních památek a přírodních krás. V pondělí se naše partnerská škola oděla do slavnostního hávu k poctě svého patrona svatého Františka a my jsme měli možnost před zaplněným kinosálem představit v krátkém vstupu naši školu. Zbytek dne pro nás přichystali poznávací program po Levoči a na Spišský hrad. V úterý jsme dopoledne strávili prohlídkou školy. Bylo příjemné vidět skupinky našich studentů v družném hovoru, smát se českým i slovenským jazykolamům a pozorovat, jak zmizel ostych, počáteční nervozita i strach, že si nebudeme rozumět. Naši návštěvu jsme završili mší svatou na známém poutním místě Mariánské hoře nad Levočou, kterou před 20 lety navštívil dnes již svatý Jan Pavel II.

Naše spolupráce pokračovala studijní stáží našeho učitele, pana profesora Zemánka. Měl možnost během týdenního pobytu nasbírat zkušenosti s výukou přírodovědných předmětů a matematiky. Na oplátku zase on poskytnul své zkušenosti s adaptačními pobyty prvních ročníků.

Po Velikonocích navštívili Levočané v doprovodu paní profesorky Natálie Bajtošové a Evy Malíškové zase nás v Brně. A my jsme se pokusili oplatit naše vřelé přijetí v Levoči pestrým programem v Brně a blízkém okolí. Nedělní odpoledne jsme strávili v Moravském krasu s nezapomenutelnou prohlídkou Punkevních jeskyní a obdivovali jsme krásu baroka poutního kostela ve Křtinách. Pondělí patřilo škole a prohlídce centra Brna s přijetím na Jihomoravském kraji panem ing. Stanislavem Juránkem, náměstkem hejtmana. Pondělní program  jsme zakončili bowlingovým kláním v Boby centru. Prohlídku Brna jsme vzali důkladně – od výhledu z věží Petrova až po úterní prozkoumání brněnského podzemí pod Zelným trhem.

Co dodat. Když naši přátelé po obědě odjížděli vlakem zpět domů, tak loučení bylo dojemné a neobešlo se bez slz. Slovy jedné naší studentky: „To přece nemůže být konec? Kdy zase pojedeme do Levoče?“

V Gymnáziu sv. Františka Assiského jsme našli velmi dobré přátele a těšíme se, že naše spolupráce bude pokračovat i v budoucnu.

Budova gymnázia v Levoči