Křesťanská výchova

Křesťanská výchova


Každý den ve školní kapli

Kategorie:

Chvály církevních škol a školských zařízení – Petrinum

Studenti několika brněnských škol se sešli 7. června v Domově mládeže Petrinum ke společným chválám. Zahájil je P. Petr Beneš a modlitbu s hudbou vedl Michal Palát (G7). Poté následovalo krátké agapé.

Biřmování na Petrově

Na slavnost Seslání Ducha Svatého byla na Petrově o. biskupem Vojtěchem udělena svátost biřmování. Z celkového počtu 80 biřmovanců zde bylo přítomno i několik žáků naší školy. Roční přípravou je provázel o. Jaroslav Němec, čímž mu děkujeme.    

Bible a my – okresní kolo

27. 1. 2017 se na CMcZŠ Brno konalo okresní kolo soutěže Bible a my. I naše škola zde měla své zástupce. Anna Oujezdská z G8 (IV. kategorie) postupuje z 1. místa do dalšího kola, Jan Pokorný (G8) skončil na 6. příčce, Anna Závišková z G4 (III. kategorie) se umístila na 12. místě. Aničce Oujezdské přejeme... číst dále