Obecné informace

Informatika - Obecné informace

Informatika na naší škole je přizpůsobována na míru jednotlivým oborům a vychází vstříc zájmům a preferencím studentů. Ať už na gymnáziu, lyceu nebo předškolní a mimoškolní pedagogice, všude sledujeme aktuální rozvoj oboru a hledáme, kde konkrétně nám může pomoci v našem studiu, práci i osobním životě. Podporujeme rozvoj informatického myšlení, systematické řešení problémů a chytré využívání technologií kolem nás.

Náš leitmotiv

Věříme tomu, že učení má dávat studentům smysl. Část témat proto mohou studenti svobodně volit podle vlastních zájmů a preferencí. V předmětu si tak mohou během roku několikrát volit mezi zaměřením na programování, multimédia nebo management.  Výstupem studia je ve vyšších ročnících týmová práce, při které spojí své síly programátoři, kreativci i manažeři. Tak poznáváme a rozvíjíme své silné stránky a učíme se spolupracovat tak, abychom se při práci vzájemně doplňovali.

Co se učíme

Ve výuce postupně poznáváme svět informací a dat okolo nás, poznáváme je, třídíme a využíváme. Učíme se organizovat si a usnadnit si vlastní práci, známe pravidla, výhody i nebezpečí digitálního prostředí kolem sebe. Pracujeme a hrajeme si s roboty, programovatelnými deskami, 2D i 3D grafikou, animací, umělou inteligencí, navrhujeme informační systémy, weby, …

K výuce informatických předmětů má škola k dispozici tři počítačové učebny, jejichž vybavení je průběžně obnovováno. Při výuce studenti pracují s robotickými stavebnicemi (Lego Spike), programovatelnými deskami (Micro:bit). Pro rastrovou grafiku pracujeme v prostředí Canva či s programem Gimp, pro vektorovou grafiku InkScape, pro 3D modelování a animace Blender. Pro programování pracujeme v Pythonu (základy programování, ovládání Micro:bitů, grafická knihovna Tkinter, skriptování v Blenderu) a v JavaScirptu (weby s HTML a CSS, skripty v prostředí Google Workspace).

Na jednotlivých oborech

Na gymnáziu máme od primy do sexty předmět Informatika. V prvních třech ročnících s jednohodinovou, ve vyšších ročnících s dvouhodinovou dotací týdně. Studenti, kteří mají o informatiku hlubší zájem, si mohou v posledních dvou ročnících studia zvolit volitelný seminář z informatiky.

Na pedagogické škole je předmět Informační a komunikační technologie zaměřován s ohledem na využití technologií v předpokládané budoucí praxi. Volitelná témata tak odrážejí i profilaci studentů na hudební, výtvarnou nebo dramatickou výchovu. Obor Pedagogické lyceum má zařazeny hodiny informačních a komunikačních technologií v prvních třech ročnících, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika v prvních dvou ročnících studia.

Soutěže

Studenti se v rámci informatických předmětů účastní různých soutěží či akcí – škola se pravidelně umísťuje na předních příčkách v celostátní soutěži „Bobřík informatiky“. K dalším aktuálním úspěchům patří vítězství týmu našich studentů v celostátní programátorské soutěži “Tour de App”. (2023)