Základní informace

budova školy

Název školy: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno
Adresa: Lerchova 63 (č.p. 343), BRNO 602 00
Web: www.cmgp.cz
Telefon (ústředna): 543 423 751
E-mail kanceláře: office@cmgp.cz
ID datová schánka: u3rmbfm
IČO: 64329984
DIČ: CZ64329984
IZO: 110012461
RED IZO: 600013740
Bankovní spojení: 6964370257/0100 (Komerční banka, Brno-město) pro platby školného, učebnic, kurzů apod.
27-459650277/0100 (Komerční banka, Brno-město) pouze pro dary
Zřizovatel školy: Česká provincie Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje
Studijní obory: Osmileté gymnázium (79-41-K/81)
Pedagogické lyceum (78-42-M/03)
Předškolní a mimoškolní pedagogika (75-31-M/01)  – denní forma / večerní forma zkráceného studia

Úřední hodiny:

po 7:30 – 8:00 / 9:40 – 12:00 (pokladna) / 13:00 – 15:00

út 7:30 – 8:00 / 12:00 – 14:30

st 8:35 – 9:00 / 10:00 – 12:00 (pokladna) / 13:00 – 15:00

čt 7:30 – 8:00 / 12:00 – 14:30

pá 7:30 – 8:00 / 9:40 – 12:00 (pokladna)

 

 

Logo školy

CMGaSOŠPg_logo_barevné_RGB

  • písmena CM s cyrilometodějským křížem uprostřed odkazují k dědictví slovanských věrozvěstů, spolupatronů Evropy a zároveň patronů naší školy i našeho zřizovatele – Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje.
  • kruh symbolizuje jednotu – rodinu – společenství, tedy naplňování hesla kongregace „Aby všichni jedno byli“ (J 17,21).
  • jednotlivé výseče znázorňují čtyři oblasti hlavních činností, které naší škola nabízí – osmileté gymnázium, pedagogické lyceum, předškolní a mimoškolní pedagogika a volnočasové aktivity.
  • modrá barva je barvou víry a naděje, míru a pokoje.

Logomanuál

Jsme fakultní škola

Pedagogické fakulty Masarykovy university

fakultni-skola1 logo-MU