Předškolní a mimoškolní pedagogika

Předškolní a mimoškolní pedagogika (PMP) Kód: 75-31-M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika je prakticky orientovaný obor, od prvního ročníku je zařazena pedagogická praxe, kde se studenti v reálných výchovných situacích učí komunikovat a vytvářet vzdělávací programy pro různé věkové skupiny. První a druhý ročník je nasměrován na předškolní pedagogiku, studenti jdou na praxi do mateřských škol, třetí ročník na zájmové vzdělávání, praxe probíhá ve školní družině, studenti se také učí vytvářet ucelené vzdělávací projekty, čtvrtý ročník zahrnuje oba směry, praxe probíhá v různých speciálních mateřských i základních školách, miniškolce a ve školní družině formou samostatně vedených kroužků. Během celého studia se studenti věnují různých druhům estetické výchovy a tělesné výchově s didakticko metodickým zaměřením, z nichž si pak jednu výchovu volí pro svoji profilovou maturitní zkoušku ( s praktickou zkouškou), druhá profilová zkouška je souhrnná z pedagogiky a psychologie . Nepovinně lze maturovat i ze speciální a sociální pedagogiky.

Odborné předměty: pedagogika, psychologie, speciální a sociální pedagogika, hudební výchova, hra na nástroj (klavír), výtvarná výchova, pracovní praktikum, dramatická výchova, literatura pro děti a mládež, tělesná výchova, pedagogická praxe ( učební praxe – pravidelně zařazená do rozvrhu; odborná praxe – v rozsahu 10 týdnů za dobu studia).
Všeobecné předměty: Čj, Aj, M, F, Ch, Bi, D, Zsv, Ict, Zek, Křesťanská a etická výchova.

Profil absolventa: Absolventi se uplatní jako učitelé mateřské školy nebo jiného zařízení pro děti předškolního věku, jako vychovatelé nebo pedagogové volného času ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech, nebo jako vychovatelé ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních; také se absolventi uplatní v neškolských zařízeních, např. sociálních, zdravotnických, zájmových, kde se pro výkon výchovné a vzdělávací činnosti vyžaduje pedagogická způsobilost.

Školní vzdělávací program SVP PMP 2023 SVP PMP platne kapitoly 16 21 22 v 2023
Osnovy
Anglicky jazyk PMP
Biologie PMP
Cesky jazyk jazykova vychova PMP
Cesky jazyk komunikacni a slohova vychova PMP
Cesky jazyk literatura PMP
Dejepis PMP
Dramaticka vychova PMP
Eticka vychova PMP
Fyzika PMP
Hra na nastroj PMP
Hudebni vychova PMP
Chemie PMP
Informacni a komunikacni technologie PMP
Krestanska a eticka vychova PMP 22
Literatura pro deti a mladez PMP
Matematika PMP
Nabozenska vychova PMP
Pedagogicka praxe PMP
Pedagogika PMP
Pracovni praktikum PMP
Psychologie PMP
Seminar z dramaticke vychovy PMP
Seminar z hudebni vychovy PMP
Seminar z telesne vychovy PMP
Seminar z vytvarne vychovy PMP
Specialni a socialni pedagogika PMP
Telesna vychova PMP
Vytvarna vychova PMP
Zaklady ekonomiky PMP
Zaklady spolecenskych ved PMP

Seznam studijní literatury: PMP1, PMP2, PMP3, PMP4

Předškolní a mimoškolní pedagogika – večerní forma zkráceného studia

Večerní forma zkráceného studia zahrnuje pouze odborné vzdělávání oboru, podmínkou je předchozí uzavřené studium na  libovolné střední škole s maturitní zkouškou. Výuka probíhá podle pravidelného rozvrhu dva dny v týdnu (zpravidla úterý a čtvrtek od 14. 35 do 18.45 či 19.30) po dobu dvou let. Součásti studia je i odborná praxe v rozsahu 3 týdnů každý školní rok (kterou je možné vykonat i v průběhu prázdnin) v zařízeních odpovídajících profilu, čtyři jednodenní tělovýchovné kurzy (lyžařský, plavecký, kurz bruslení, den sportovních aktivit např. cykloturistika). Hra na nástroj obsahuje základy hry na klavír, podstatná je individuální samostatná příprava, na konci každého pololetí jsou organizovány přehrávky, kde student prokáže své kompetence.
Odborné předměty: pedagogika, psychologie, speciální a sociální pedagogika, hudební výchova, hra na nástroj, výtvarná výchova, dramatická výchova, literatura pro děti a mládež, tělesná výchova, pedagogická praxe ( učební praxe – pravidelně zařazená do rozvrhu; odborná praxe – v rozsahu 6 týdnů za dobu studia). Všeobecné předměty v rámci studia zařazeny nejsou.

Profil absolventa: Absolventi se uplatní jako učitelé mateřské školy nebo jiného zařízení pro děti předškolního věku, jako vychovatelé nebo pedagogové volného času ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech, nebo jako vychovatelé ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních; také se absolventi uplatní v neškolských zařízeních, např. sociálních, zdravotnických, zájmových, kde se pro výkon výchovné a vzdělávací činnosti vyžaduje pedagogická způsobilost.

Školní vzdělávací program  SVP VFZS PMP 2015
dodatek SVP PMP VF 2017  dodatek SVP PMP VF 2021
Osnovy
Dramaticka vychova VFZS PMP
Hudebni vychova VFZS
Hra na nastroj VFZS
Literatura pro deti a mladez VFZS PMP
Pedagogicka praxe VFZS PMP
Pedagogika VFZS PMP
Psychologie VFZS PMP
Specialni a socialni pedagogika VFZS
Telesna vychova VFZS PMP
Vytvarna vychova VFZS PMP
Seminar z hudebni vychovy PMP
Seminar z vytvarne vychovy PMP
Seminar z telesne vychovy PMP
Seminar z dramaticke vychovy PMP