PL – přijímací zkoušky a studium

78-42-M/03 Pedagogické lyceum

Pedagogické lyceum je typ obecné přípravy na vysoké školy či vyšší odborné školy, zejména na pedagogické a další humanitní obory. Přímé pracovní uplatnění je asistent pedagoga a podle studované specializace i v oblasti zájmového vzdělávání. Charakteristické pro obor jsou dva cizí jazyky (anglický a německý), základ všeobecně vzdělávacích předmětů a odborné předměty pedagogika, psychologie a specializace hudební, výtvarná či dramatická výchova dle výběru studenta. Lyceum je rovnocenná alternativa gymnázia s posílením pedagogicko-psychologického a uměleckého zaměření. Studenti se mohou realizovat jak v různých uměleckých soutěžích, tak i v oblasti výchovné činnosti s různými věkovými skupinami, dostávají však i spolehlivý základ pro další studium. Specializace z výchovy, kterou si na konci prvního ročníku vybírají, umožňuje v dalších ročnících hlubší vhled do oblasti hudby, výtvarného či dramatického umění, včetně jejich aplikace do vzdělávání i praktické vlastní tvorby. Praxe na lyceu dá nahlédnout do oblasti, kam směřují budoucí aspirace, studenti ve třetím a čtvrtém ročníku mohou jít do nejrůznějších zařízení školních, mimoškolních i sociálních. Zajímavostí je i praxe v Stuttgartu, kde se spojí požadavky pedagogické s jazykovými. Profilovou maturitní zkoušku skládají studenti z absolvované specializace a dle výběru z pedagogiky nebo psychologie.

Učební plán Pedagogické lyceum

Profil absolventa: Absolvent je připraven k dalšímu vzdělávání na vysokých a vyšších odborných školách, zejména v oborech pedagogika, psychologie, sociální pedagogika a sociální práce nebo v oborech připravujících učitele a vychovatele a v oborech studované specializace. Absolvent se uplatní, v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících v platném znění, jako pedagog volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání dětí, nebo jako asistent pedagoga. Osvojené klíčové kompetence spolu s odborným vzděláním mu umožní uplatnit se v různých organizacích a institucích zaměřených na volný čas dětí, popřípadě i dospělých.

Kritéria přijímacího řízení Pedagogické lyceum 2024/25

Dáváte-li přihlášku ke studiu přes přihlašovací systém DIPSY, vepište, prosím, do poznámky, z které výchovy budete skládat přijímací zkoušky. Pokud jste již přihlášku vyplnili, prosíme o zprávu na e-mail: office@cmgp.cz. Děkujeme.

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti PL

Čestné prohlášení k domácí části přijímací zkoušky z výtvarné výchovy pro obor PL

Potvrzení zájmové činnosti pro pedagogickou školu

Soupis potvrzení zájmové činnosti pro pedagogickou školu

Žádost pro uchazeče s dočasnou ochranou_editovatelná 24

Čestné prohlášení o zájmové činnosti – Ukrajina

Výtvarná výchova

Dramatická výchova

Hudební výchova

Výběr výchovy pro přijímací řízení nemá vliv na specializaci studovanou od 2. ročníku. Specializace se v souladu s ŠVP otevírá při dostatečném počtu zájemců.