PL – přijímací zkoušky a studium

Pedagogické lyceum (78-42-M/03)

Pedagogické lyceum je typ obecné přípravy na vysoké školy či vyšší odborné školy, zejména na pedagogické a další humanitní obory. Přímé pracovní uplatnění je asistent pedagoga a podle studované specializace i v oblasti zájmového vzdělávání. Charakteristické pro obor jsou dva cizí jazyky (anglický a německý), základ všeobecně vzdělávacích předmětů a odborné předměty pedagogika, psychologie a specializace hudební, výtvarná či dramatická výchova dle výběru studenta. Lyceum je rovnocenná alternativa gymnázia s posílením pedagogicko-psychologického a uměleckého zaměření. Studenti se mohou realizovat jak v různých uměleckých soutěžích, tak i v oblasti výchovné činnosti s různými věkovými skupinami, dostávají však i spolehlivý základ pro další studium. Specializace z výchovy, kterou si na konci prvního ročníku vybírají, umožňuje v dalších ročnících hlubší vhled do oblasti hudby, výtvarného či dramatického umění, včetně jejich aplikace do vzdělávání i praktické vlastní tvorby. Praxe na lyceu dá nahlédnout do oblasti, kam směřují budoucí aspirace, studenti ve třetím a čtvrtém ročníku mohou jít do nejrůznějších zařízení školních, mimoškolních i sociálních. Zajímavostí je i praxe v Stuttgartu, kde se spojí požadavky pedagogické s jazykovými. Profilovou maturitní zkoušku skládají studenti z absolvované specializace a dle výběru z pedagogiky nebo psychologie.

Učební plán

Profil absolventa: Absolvent lycea je připraven k dalšímu vzdělávání na vysokých a vyšších odborných školách, zejména v oborech pedagogika, psychologie, sociální pedagogika a sociální práce nebo v oborech připravujících učitele a vychovatele. Má předpoklady také pro práci asistenta pedagoga nebo pro pomoc rodině při individuálním vzdělávání dětí, podle studované specializace se může uplatnit v oblasti volného času a zájmové činnosti dětí i dospělých. Osvojené klíčové kompetence spolu s odborným vzděláním mu umožní uplatnit se v různých organizacích a institucích zaměřených na práci s dětmi i dospělými i získat úplnou kvalifikaci pro práci ve školství nebo v sociálních službách také zkráceným studiem některého ze středoškolských oborů vzdělání.

Informace k přijímacím zkouškám budeme po dni otevřených dveří doplňovat komentovanými videi k praktickým zkouškám po dni otevřených dveří 2. 12. 2020. Výběr výchovy pro přijímací řízení nemá vliv specializaci studovanou od 2. ročníku.

Přijímací zkoušky

 • hodnocení výsledků ze ZŠ (pravděpodobně 1. pololetí 8. třídy – bude upřesněno)                 
 • jednotná zkouška z Českého jazyka a Matematiky
 • praktická zkouška z výtvarné nebo dramatické nebo hudební výchovy
 • aktivní účast v zájmových kroužcích na 2. stupni ZŠ – minimálně 1 školní rok nebo od 1. 9. 2020, doložená potvrzením zájmové organizace

Výtvarná výchova

 • kresba či malba zátiší podle názoru na kreslicí papír formátu A3
 • kresebný diktát –  kresba deseti témat na libovolný formát ((abstraktních i konkrétních – např. strom, zvíře, láska, pohyb, zmatek)

Dramatická výchova

 • dovyprávění příběhu, jehož začátek dostane uchazeč na místě (na přípravu bude mít uchazeč 5 minut)
 • připravený krátký herecký výstup – ztvárnění zadané situace (max. 3 min.)
  Čekáš na zastávce, nic nejede. Poté autobus konečně přijíždí.
  Kdykoli v průběhu situace logicky zapoj tyto tři repliky v libovolném pořadí:

  • Kam zmizel?
  • Aha.
  • Doprčic!  
 • přednes textu Shela Silversteina „Zlepšovací návrh“ (hlasitá interpretace textu zpaměti s konkrétním výrazem, postojem, dynamikou)

Hudební výchova

 • zpěv písně Vyletěla holubička bez hudebního doprovodu zpaměti – obě sloky
 • zopakování rytmického úryvku (jeden lehčí, jeden těžší)
 • intonace: zazpívaní na klavíru zahrané melodie
 • hra na libovolně zvolený nástroj nebo zpěv písně, možno s doprovodem (maximální délka 2 min.)
 • 2 otázky z hudebního přehledu v rozsahu učiva ZŠ.