PL – přijímací zkoušky a studium

Pedagogické lyceum (78-42-M/03)

Pedagogické lyceum je typ obecné přípravy na vysoké školy či vyšší odborné školy, zejména na pedagogické a další humanitní obory. Přímé pracovní uplatnění je asistent pedagoga a podle studované specializace i v oblasti zájmového vzdělávání. Charakteristické pro obor jsou dva cizí jazyky (anglický a německý), základ všeobecně vzdělávacích předmětů a odborné předměty pedagogika, psychologie a specializace hudební, výtvarná či dramatická výchova dle výběru studenta. Lyceum je rovnocenná alternativa gymnázia s posílením pedagogicko-psychologického a uměleckého zaměření. Studenti se mohou realizovat jak v různých uměleckých soutěžích, tak i v oblasti výchovné činnosti s různými věkovými skupinami, dostávají však i spolehlivý základ pro další studium. Specializace z výchovy, kterou si na konci prvního ročníku vybírají, umožňuje v dalších ročnících hlubší vhled do oblasti hudby, výtvarného či dramatického umění, včetně jejich aplikace do vzdělávání i praktické vlastní tvorby. Praxe na lyceu dá nahlédnout do oblasti, kam směřují budoucí aspirace, studenti ve třetím a čtvrtém ročníku mohou jít do nejrůznějších zařízení školních, mimoškolních i sociálních. Zajímavostí je i praxe v Stuttgartu, kde se spojí požadavky pedagogické s jazykovými. Profilovou maturitní zkoušku skládají studenti z absolvované specializace a dle výběru z pedagogiky nebo psychologie.

Učební plán

Profil absolventa: Absolvent lycea je připraven k dalšímu vzdělávání na vysokých a vyšších odborných školách, zejména v oborech pedagogika, psychologie, sociální pedagogika a sociální práce nebo v oborech připravujících učitele a vychovatele. Má předpoklady také pro práci asistenta pedagoga nebo pro pomoc rodině při individuálním vzdělávání dětí, podle studované specializace se může uplatnit v oblasti volného času a zájmové činnosti dětí i dospělých. Osvojené klíčové kompetence spolu s odborným vzděláním mu umožní uplatnit se v různých organizacích a institucích zaměřených na práci s dětmi i dospělými i získat úplnou kvalifikaci pro práci ve školství nebo v sociálních službách také zkráceným studiem některého ze středoškolských oborů vzdělání.

Dokumenty z minulého školního roku mají informační charakter. Kritéria pro přijetí na školní rok 2022/2023 budou upřesněna během podzimu. Předpokládáme obdobný průběh přijímacího řízení.

Kritéria pro přijetí 21 22 – Pedagogické lyceum

Čestné prohlášení k domácí části přijímací zkoušky z výtvarné výchovy pro obor PL

Potvrzení zájmové činnosti pro obory PL a PMP

Zájmovou činnost lze doložit i kopií vysvědčení ZUŠ. Kopie nemusí být ověřená. Dostačující je i potvrzení, které vám zašlou zájmové organizace jako přílohu emailu.

Upozorňujeme na úpravy v praktických zkouškách. Pečlivě si, prosím, prostudujte závazná kritéria pro přijetí. Děkujeme.

Výtvarná výchova

Dramatická výchova

Hudební výchova

Výběr výchovy pro přijímací řízení nemá vliv na specializaci studovanou od 2. ročníku. Specializace se v souladu s ŠVP otevírá při dostatečném počtu zájemců.