Obecné informace

Anglický jazyk - Obecné informace

Znalost anglického jazyka je v dnešní době chápána jako nezbytnost pro fungování v současné společnosti. Není to jen prostředek k porozumění při vzájemné komunikaci, ale i jazyk vědy, obchodu, internetu, zábavy a mnoha dalších odvětví. Angličtina je všude kolem nás. Cílem vyučujících anglického jazyka proto je, aby naši studenti dokázali své jazykové znalosti uplatnit nejen v oblasti jejich budoucího profesního zaměření, ale stejně tak dobře i mimo ni.

Historie výuky anglického jazyka na naší škole sahá k až počátkům jejího založení. Od té doby se o výuku tohoto předmětu starali Jaroslav Smékal, Květa Kouřilová, Světlana Hanušová, Stanislava Čapková, Daniela Švandová (Balusková), Pavla Pospíšilová, Lenka Zatloukalová, Dana Vašáková, Markéta Havlíčková (Foralová), Ludmila Špačková (Kovářová), Jitka Marková, Terezie Nerušilová (Kalčíková) a Terezie Lípová. K výuce cizího jazyka také neodmyslitelně patří i hodiny konverzace s rodilými mluvčími, kterých na naší škole působilo také několik. Byli to například Phil Broadman, Sabrina Handsel, Trevor Ayson a mnozí další. V současné době to jsou Bruno Zalubil a Helen Michálková.

Díky možnostem, které nabízí EU, využíváme dotací na podporu dalšího vzdělávání učitelů v zahraničí. Poslední událostí tohoto druhu byl ve školním roce 2016/17 projekt Erasmus+, díky kterému se mohl uskutečnit dvoutýdenní jazykový pobyt hned pěti našich vyučujících AJ ve Velké Británii.

Během školního roku jsou pro studenty připraveny aktivity různého typu. Jedná se zejména o studijně poznávací zájezdy do Velké Británie, projekt Edison (týdenní pobyt šesti až osmi studentů zahraničních škol z celého světa na naší škole za účelem sdílení kultur), divadelní představení v anglickém jazyce nebo valentýnská soutěž v pečení (příprava pokrmů typických pro anglicky mluvící země).

Zájemci o rozšiřující studium anglického jazyka mají možnost navštěvovat volitelné hodiny konverzace s rodilými mluvčími či intenzivní přípravný kurz na mezinárodně uznávané jazykové zkoušky úrovně FCE a CAE. Partnerem v přípravě k jazykovým zkouškám se nám v roce 2014 stala JŠ Park.

Od roku 2006 se také vybraní studenti zapojují do projektu Global Outreach, který nabízí možnost ročního studijního pobytu v USA.

Porovnat své znalosti a dovednosti v oblasti anglického jazyka mohou studenti při účasti v konverzační soutěži. Jedná se o celostátní soutěž soustředící se na test porozumění slyšenému textu a rozhovor. Naše škola byla na jaře 2016 úspěšně reprezentována jak v okresním a krajském, tak i v celostátním kole této soutěže.

V roce 2014 se naši studenti zapojili do překladatelské soutěže Juvenes Translatores, která je určena pro žáky středních škol všech členských států EU.


Přednáška rodilé Irky (s. Georginy) o své zemi

Dne 17. 6. se na naší škole uskutečnila přednáška rodilé irky s. Gerginy Clarson. S. Georgina patří do řádu sester dítěte Ježíše a žije v České Republice již 14. let. Hlavním tématem bylo irsko, irská historie křesťanství a cesta s. Georginy k zasvěcenému životu. Zmíněno bylo pohřebiště New Grange, sv. Patrik, sv. Brigita z Kildare a sv. Kolumbánus.

Prezentace výměnného studijního programu do USA: “Global Outreach”

Ve dnech 17. – 19. 6. proběhla na naší škole prezentace Daniela Vašáka pro studenty prvních ročníků středních škol (G5, PL1 a PMP1) a pro studenty G4 o studijním výměnném pobytu Global Outreach v USA. Daniel strávil rok ve Spojených státech a mluvil o své zkušenosti s USA i o samotném programu. Studentům byla nabídnuta... číst dále

Spolupráce se zahraničními školami – G2 a projekt eTwinning

V průběhu května a června jsme se studenty třídy G2 navázali kontakt se školami z Albánie, Slovenska, Turecka a Polska v rámci výukové platformy eTwinning. Studenti vypracovali plakáty v anglickém jazyce, v nichž prezentují vybrané památky UNESCO v České republice. Zahraniční studenti na oplátku vytvořili plakáty s památkami ze svých zemí a následně proběhla výměna,... číst dále

Vzkaz světu od třídy G1 na závěr školního roku

Se třídou G1 jsme na poslední hodině angličtiny vytvořili krátký videoklip, ve kterém studenti posílají vzkaz spolužákům, rodičům i celému světu. Podívejte se sami:

Zájezd do Anglie – platba

Připomínáme účastníkům zájezdu, že do konce května je třeba provést druhou platbu (3500 Kč) na účet školy a do konce června pak zbytek sumy (4000 Kč). Číslo účtu: 27-459650277/0100  VS: 08092018

Zájezd do Anglie 8. – 16.9.2018

Závaznou přihlášku si můžete stáhnout zde: přihláška Anglie Předběžný program zájezdu najdete tady: Plán zájezdu VB 2018