Přijímací řízení 2020/2021

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Ve školním roce 2020/2021 plánujeme otevřít vždy po jedné třídě všech našich oborů: Osmileté gymnázium, Pedagogické lyceum, Předškolní a mimoškolní pedagogika – denní forma studia, Předškolní a mimoškolní pedagogika – večerní forma zkráceného studia pro uchazeče, kteří již mají maturitní zkoušku v jiném oboru.

Dny otevřených dveří: 27. 11. 2019 a 5. 2. 2020 od 13:00 – 17:00.

Podíl žáka na úhradě nákladů za vzdělání od 1. 9. 2019 v denní formě studia: 5 000,-/školní rok.

Informace ke školnému v denní formě studia

Úhrada za vzdělání ve večerní formě studia: 8 000,- / školní rok.

Níže naleznete kritéria přijetí pro školní rok 19/20 – dokumenty mají pouze orientační charakter – předpokládáme obdobný rozsah přijímacích zkoušek i pro školní rok 20/21, bude upřesněno během podzimu.

Osmileté gymnázium – kritéria 2019/2020

Předškolní a mimoškolní pedagogika – denní studium – kritéria 2019/2020

Pedagogické lyceum – kritéria 2019/2020 

Předškolní a mimoškolní pedagogika – večerní studium – kritéria 2019/2020

Informace o večerním studiu

Videoukázky k praktické zkoušce z tělesné výchovy:

Jacikův test     gymnastická sestava

Přihláška ke studiu – večerní 2020

Zdravotní způsobilost
Osmileté gymnázium – potvrzení od lékaře nevyžadujeme.
Pedagogické lyceum – potvrzení přímo na přihlášce ke studiu.
Předškolní a mimoškolní pedagogika – formulář ke stažení. (vizte níže)

Přílohy k přihláškám pedagogických oborů

Zdravotní způsobilost pro obor PMP

Potvrzení zájmové činnosti pro obor PMP a PL v denní formě studia

Informace k testům z Českého jazyka a Matematiky naleznete na stránkách Cermatu