Přijímací řízení – info pro všechny obory

Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023

Ve školním roce 2022/2023 plánujeme otevřít vždy po jedné třídě všech našich oborů: Osmileté gymnázium, Pedagogické lyceum (PL), Předškolní a mimoškolní pedagogika (PMP) – denní forma studia, Předškolní a mimoškolní pedagogika – večerní forma zkráceného studia pro uchazeče, kteří již mají maturitní zkoušku v jiném oboru.

Dokumenty z minulého školního roku mají informační charakter. Kritéria pro přijetí na školní rok 2022/2023 budou upřesněna během podzimu. Předpokládáme obdobný průběh přijímacího řízení.
Součásti přijímacích zkoušek pro všechny obory denního studia budou jednotné přijímací zkoušky z Českého jazyka a Matematiky Cermatu.

Přijímací zkoušky  pro všechny obory včetně praktických zkoušek se uskuteční  mezi 12. – 20. 4. 2022.

Informace ke konání jednotné přijímací zkoušky a školní přijímací zkoušky ve školním roce 2021

Co možná o nás nevíte…

Přihlášky ke studiu všech oborů se podávají do 1. března 2022.

Úprava podmínek uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami
V případě doporučení školského poradenského zařízení upravujeme podmínky v přijímacím řízení a ve spolupráci s CERMATEM podle tohoto doporučení také zkušební dokumentaci.

Přihláška ke studiu – denní 2021 – PDF editovatelná

Přihláška ke studiu -večerní 2021 – PDF editovatelná

Zdravotní způsobilost
Osmileté gymnázium – potvrzení od lékaře nevyžadujeme.
Pedagogické lyceum – potvrzení přímo na přihlášce ke studiu.
Předškolní a mimoškolní pedagogika – formulář ke stažení. (vizte níže)

Přílohy k přihláškám pedagogických oborů
Zdravotní způsobilost pro obor PMP – denní i večerní
Potvrzení zájmové činnosti pro obory PL a PMP

Bližší informace ke školnému
Škola/školné – denní studium
Škola/školné – večerní studium

Informace k testům z Českého jazyka a Matematiky naleznete na stránkách Cermatu: