Přijímací řízení 2019/2020

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

Ve školním roce 2019/2020 plánujeme otevřít vždy po jedné třídě všech našich oborů: Osmileté gymnázium, Pedagogické lyceum, Předškolní a mimoškolní pedagogika – denní forma studia, Předškolní a mimoškolní pedagogika – večerní forma zkráceného studia pro uchazeče, kteří již mají maturitní zkoušku v jiném oboru.

Aktuální informace budeme postupně zveřejňovat na tomto místě během podzimu. 

Den otevřených dveří: středa  23. 1. 2019  od 13:00 do 17:00.

Konzultace k praktickým zkouškám z výchov probíhají během dne otevřených dveří průběžně celé odpoledne mezi 14:00- 17:00.

Přijímací zkoušky z Čj a M „nanečisto“  se konají 30. ledna 2019 odpoledne. Přihlašování bude probíhat od 15. 1. 2019 přes web školy.

Podíl žáka na úhradě nákladů za vzdělání od 1. 9. 2019 v denní formě studia: 5 000,-/školní rok.

Úhrada za vzdělání ve večerní formě studia: 8 000,- / školní rok.

Osmileté gymnázium 

 • hodnocení výsledků ze ZŠ (1. a 2. pololetí 4. třídy a první pololetí 5. třídy)
  • max. 10 b.
 • individuální olympiády a soutěže (MO Z5, Matematický klokan, Pythagoriáda, Logická olympiáda, Pohár vědy, Bobřík informatiky, Recitační soutěž, Evropa ve škole, MaTeSo, Miniolympiáda, Babylon, Bible a my, Individuální umělecké a sportovní soutěže) v termínu od 1. 9. 2017 do 15. 3. 2019
  • max. 15 b.
 • jednotná přijímací zkouška z Českého jazyka a Matematiky 16. 4. nebo 17. 4. 2019, v 1. kole přijímacího řízení má uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole jednou), přičemž škola obdrží jen lepší výsledky, které převezme do přijímacího řízení.
  • 50 + 50 b. (uchazeč, který nezíská za výsledky jednotné zkoušky celkem alespoň 50 bodů, nevykoná úspěšně přijímací zkoušku a nemůže být přijat ke studiu)
 • přijímací test ze základů křesťanství 16. 4. nebo 17. 4. 2019 (stejný termín jako u jednotné zkoušky z Českého jazyka a Matematiky)
  • max. 30 b.

Okruhy k testu ze základů křesťanství

 • Bible na úrovni 1. stupně ZŠ (biblické příběhy)
 • liturgický rok, život církve
 • svátosti
 • orientace v životě významných světců
 • základní modlitby (včetně Creda)
 • desatero přikázání
 • Základní zdroje: deti.vira.cz, www.cirkev.cz

Předškolní a mimoškolní pedagogika – denní studium

 • hodnocení výsledků ze ZŠ (2. pololetí 8. třídy)                
  • 10 b.
 • jednotná zkouška z Českého jazyka a Matematiky 12. 4. nebo 15. 4. 2019, v 1. kole přijímacího řízení má uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole jednou), přičemž škola obdrží jen lepší výsledky, které převezme do přijímacího řízení
  • max. 50 + 50 b. (uchazeč, který nezíská za výsledky jednotné zkoušky alespoň 25 bodů z Českého jazyka a 15 bodů z Matematiky, nevykoná úspěšně přijímací zkoušku a nemůže být přijat ke studiu)
 • praktická zkouška z výtvarné, dramatické, hudební a tělesné výchovy 16. 4. nebo 17. 4. 2019
  • max. 4 x 12 b.
 • aktivní účast v zájmových kroužcích na 2. stupni ZŠ – minimálně 1 školní rok nebo od 1. 9. 2018, doložení potvrzením zájmové organizace (2 b. za kroužek)
  • max. 8 b.
 • Kdo koná u nás jednotnou přijímací zkoušku z Českého jazyka a Matematiky 12. 4. 2019, koná praktickou zkoušku 16. 4. 2019.
 • Kdo koná u nás jednotnou přijímací zkoušku z Českého jazyka a Matematiky 15. 4. 2019, koná praktickou zkoušku 17. 4. 2019.

Praktická zkouška z hudební výchovy  

 • intonace
 • zpěv zadané písně bez hudebního doprovodu zpaměti (Vyletěla holubička)
 • zopakování rytmického úryvku (jeden lehčí, jeden těžší)
 • hra na libovolně zvolený nástroj nebo zpěv písně, možno s doprovodem (maximální délka 2 min.)

Praktická zkouška z tělesné výchovy

 • Jacikův test – pohybový cyklus: 1. stoj spatný, 2. leh na břiše, 3. stoj spatný, 4. leh na zádech. Sestava se provádí 2 minuty co nejrychleji. Každá poloha musí být provedena přesně (ve stoji je trup vzpřímený, kolena napnutá; v lehu na břiše se hrudník dotýká podložky; v lehu na zádech se dotýkají paty a lopatky). Způsob přechodu mezi polohami je libovolný. Za každou provedenou polohu je započítán bod. Výsledný výkon je dán součtem správně provedených poloh v čase 2 minut. Cvičení lze přerušit, časový limit testu běží dále.
 • gymnastická sestava – stoj spatný, upažit – krok sun krok – nůžky – dva kroky – váha – dva kroky obrat o 180°, bočné kruhy pažemi ze stoje spatného, kotoul vpřed do stoje spatného – přemet stranou.

Videoukázky praktické zkoušky z tělesné výchovy jsou ke stažení na webových stránkách školy v sekci Přijímací řízení.

Praktická zkouška z výtvarné výchovy

 • kresba či malba zátiší podle názoru na kreslicí papír formátu A3  –  60 minut

Praktická zkouška z dramatické výchovy

 • komunikativní dovednosti, čtení neznámého textu a dovyprávění příběhu, jehož zadání dostane uchazeč na místě

Pedagogické lyceum

 • hodnocení výsledků ze ZŠ (2. pololetí 8. třídy)                
  • 10 b.
 • jednotná zkouška z Českého jazyka a Matematiky 12. 4. nebo 15. 4. 2019, v 1. kole přijímacího řízení má uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole jednou), přičemž škola obdrží jen lepší výsledky, které převezme do přijímacího řízení
  • max. 50 + 50 b. (uchazeč, který nezíská za výsledky jednotné zkoušky alespoň 25 bodů z Českého jazyka a 15 bodů z Matematiky, nevykoná úspěšně přijímací zkoušku a nemůže být přijat ke studiu)
 • praktická zkouška z výtvarné nebo dramatické nebo hudební výchovy 16. 4. nebo 17. 4. 2019.
  • max. 45 b.
 • aktivní účast v zájmových kroužcích na 2. stupni ZŠ – minimálně 1 školní rok nebo od 1. 9. 2018, doložení potvrzením zájmové organizace (2 b. za kroužek)
  • max. 8 b.
 • Kdo koná u nás jednotnou přijímací zkoušku z Českého jazyka a Matematiky 12. 4. 2019, koná praktickou zkoušku 16. 4. 2019.
 • Kdo koná u nás jednotnou přijímací zkoušku z Českého jazyka a Matematiky 15. 4. 2019, koná praktickou zkoušku 17. 4. 2019.

Praktická zkouška z hudební výchovy  

 • intonace
 • zpěv zadané písně bez hudebního doprovodu zpaměti (Vyletěla holubička)
 • zopakování rytmického úryvku (jeden lehčí, jeden těžší)
 • hra na libovolně zvolený nástroj nebo zpěv písně, možno s doprovodem
 • 2 otázky ze základů dějin hudby, hudební teorie

Praktická zkouška z výtvarné výchovy

 • kresba či malba zátiší podle názoru na kreslicí papír formátu A3  –  60 minut
 • kresebný diktát – kresba deseti témat na libovolný formát (abtraktních  i konkrétních – např. strom, zvíře, láska, pohyb, zmatek …)

Praktická zkouška z dramatické výchovy

 • komunikativní dovednosti, čtení neznámého textu a dovyprávění příběhu, jehož zadání dostane uchazeč na místě
 • připravený krátký herecký výstup – ztvárnění zadané situace (max. 3 min.)
  • Čekáš na zastávce, nic nejede. Poté autobus konečně přijíždí.
  • Kdykoliv v průběhu situace logicky zapoj tyto tři repliky v libovolném pořadí:
   • Kam zmizel?
   • Aha.
   • Doprčic!
 • přednes textu Shela Silversteina „Zlepšovací návrh“ (hlasitá interpretace textu zpaměti s konkrétním výrazem, postojem, dynamikou.)
  • Shel Silverstein:
   Zlepšovací návrhChtěl bych být hlava otevřená.Pak by šlo všechno hravě.To, co mě štve, bych vyhodil.

   A to dobrý nechal v hlavě.

(ze sbírky Jen jestli si nevymejšlíš; přeložila Zuzana Šťastná)

Předškolní a mimoškolní pedagogika – večerní studium 

Informace k přijímacím zkouškám večerní PMP

Informace o studiu

Úhrada za vzdělání ve večerní formě studia: 8 000,- / školní rok.

Videoukázky k praktické zkoušce z tělesné výchovy:

Jacikův test     gymnastická sestava

Přihláška ke studiu – večerní 2018

Zdravotní způsobilost
Osmileté gymnázium – potvrzení od lékaře nevyžadujeme.
Pedagogické lyceum – potvrzení přímo na přihlášce ke studiu.
Předškolní a mimoškolní pedagogika – formulář ke stažení. (vizte níže)

Přílohy k přihláškám pedagogických oborů

Zdravotní způsobilost pro obor PMP
Potvrzení zájmové činnosti pro obor PMP a PL

Informace k testům z Českého jazyka a Matematiky

Testy ze Základů křesťanství pro osmileté gymnázium