Přijímací řízení 2020/2021

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Ve školním roce 2020/2021 plánujeme otevřít vždy po jedné třídě všech našich oborů: Osmileté gymnázium, Pedagogické lyceum (PL), Předškolní a mimoškolní pedagogika (PMP) – denní forma studia, Předškolní a mimoškolní pedagogika – večerní forma zkráceného studia pro uchazeče, kteří již mají maturitní zkoušku v jiném oboru.

Den otevřených dveří: 5. února 2020 od 13:00 – 17:00.

Přihlášky ke studiu je možné přinést osobně nebo poslat do školy nejpozději 2. března 2020.

Podrobná kritéria pro přijetí budou zveřejněna v měsíci lednu 2020.

Informace ke školnému v denní formě studia

Termíny přijímacích zkoušek pro osmileté gymnázium

 1. termín 16. 4. 2020 Český jazyk a matematika, Základy křesťanské kultury
 2. termín 17. 4. 2020 Český jazyk a matematika, Základy křesťanské kultury

Kritéria pro přijetí – osmileté gymnázium

 • hodnocení výsledků ze ZŠ (1. a 2. pololetí 4. třídy a první pololetí 5. třídy)
  • max. 10 b.
 • individuální olympiády a soutěže (MO Z5, Matematický klokan, Pythagoriáda, Logická olympiáda, Pohár vědy, Bobřík informatiky, Recitační soutěž, Evropa ve škole, MaTeSo, Miniolympiáda, Babylon, Bible a my, Individuální umělecké a sportovní soutěže) v termínu od 1. 9. 2018 do 30. 3. 2020
  • max. 15 b.
 • jednotná přijímací zkouška z Českého jazyka a matematiky – v 1. kole přijímacího řízení má uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole jednou), přičemž škola převezme do přijímacího řízení lepší výsledky
  • max. 50 + 50 b. (uchazeč, který nezíská za výsledky jednotné zkoušky celkem alespoň 50 bodů, nevykoná úspěšně přijímací zkoušku a nemůže být přijat ke studiu)
 • přijímací test ze základů křesťanství (stejný termín jako u jednotné zkoušky z Českého jazyka a matematiky)
  • max. 30 b.
   • Okruhy k testu ze základů křesťanství
    • Bible na úrovni 1. stupně ZŠ (biblické příběhy)
    • liturgický rok, život církve
    • svátosti
    • orientace v životě významných světců
    • základní modlitby (včetně Creda)
    • desatero přikázání
    • Základní zdroje: deti.vira.cz, www.cirkev.cz

Termíny přijímacích zkoušek pro pedagogické obory – denní formy studia (PMP, PL)

 1. termín 14. 4. 2020 Český jazyk a matematika, 16. 4. 2020 – praktické zkoušky z výchov
 2. termín 15. 4. 2020 Český jazyk a matematika, 17. 4. 2020 – praktické zkoušky z výchov

Kritéria pro přijetí – Předškolní a mimoškolní pedagogika – denní forma studia

 • hodnocení výsledků ze ZŠ (2. pololetí 8. třídy)                
  • max. 10 b.
 • jednotná zkouška z Českého jazyka a matematiky – v 1. kole přijímacího řízení má uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole jednou), přičemž škola převezme do přijímacího řízení lepší výsledky
  •  max. 50 + 50 b. (uchazeč, který nezíská za výsledky jednotné zkoušky alespoň 25 bodů z Českého jazyka a 15 bodů z matematiky, nevykoná úspěšně přijímací zkoušku a nemůže být přijat ke studiu)
 • praktická zkouška z výtvarné, dramatické, hudební a tělesné výchovy
  •  max. 4 x 12 b.
 • aktivní účast v zájmových kroužcích na 2. stupni ZŠ – minimálně 1 školní rok nebo od 1. 9. 2019, doložení potvrzením zájmové organizace (2 b. za kroužek)
  • max. 8 b.
 • k přihlášce ke studiu PMP je třeba doložit Potvrzení o zdravotní způsobilosti. Formulář je ke stažení v dolní části této stránky.

Kritéria pro přijetí – Pedagogické lyceum

 • hodnocení výsledků ze ZŠ (2. pololetí 8. třídy)                
  • max. 10 b.
 • jednotná zkouška z Českého jazyka a matematiky – v 1. kole přijímacího řízení má uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole jednou), přičemž škola převezme do přijímacího řízení lepší výsledky
  •  max. 50 + 50 b. (uchazeč, který nezíská za výsledky jednotné zkoušky alespoň 25 bodů z Českého jazyka a 15 bodů z matematiky, nevykoná úspěšně přijímací zkoušku a nemůže být přijat ke studiu)
 • praktická zkouška z výtvarné nebo dramatické nebo hudební výchovy
  •  max. 45 b.
 • aktivní účast v zájmových kroužcích na 2. stupni ZŠ – minimálně 1 školní rok nebo od 1. 9. 2019, doložení potvrzením zájmové organizace (2 b. za kroužek)
  • max. 8 b.

Termíny přijímacích zkoušek pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika – večerní formy zkráceného studia

 1. termín 16. 4. 2020 praktické zkoušky z výchov
 2. termín 17. 4. 2020 praktické zkoušky z výchov

Kritéria pro přijetí – Předškolní a mimoškolní pedagogika – večerní forma zkr. studia

 • maturitní zkouška v jiném oboru – součástí přihlášky je ověřená kopie maturitního vysvědčení
 • praktická zkouška z výtvarné, dramatické, hudební a tělesné výchovy
 • k přihlášce ke studiu PMP je třeba doložit potvrzení o zdravotní způsobilosti. Formulář je ke stažení v dolní části této stránky.
 • úhrada za vzdělání ve večerní formě studia: 8 000,- / školní rok

Informace o večernímu studiu

Videoukázky k praktické zkoušce z tělesné výchovy:

Jacikův test     gymnastická sestava

Přihláška ke studiu – denní 2020 – PDF

Přihláška ke studiu – denní 2020 – XLSX

Přihláška ke studiu -večerní 2020 – PDF

Přihláška ke studiu – večerní 2020 – XLSX

Zdravotní způsobilost
Osmileté gymnázium – potvrzení od lékaře nevyžadujeme.
Pedagogické lyceum – potvrzení přímo na přihlášce ke studiu.
Předškolní a mimoškolní pedagogika – formulář ke stažení. (vizte níže)

Přílohy k přihláškám pedagogických oborů
Zdravotní způsobilost pro obor PMP
Potvrzení zájmové činnosti pro obor PMP a PL v denní formě studia

Informace k testům z Českého jazyka a Matematiky naleznete na stránkách Cermatu: