Přijímací řízení – info pro všechny obory

Přijímací řízení pro školní rok 2024/25

Ve školním roce 2023/2024 plánujeme otevřít vždy po jedné třídě všech našich oborů: Osmileté gymnázium, Pedagogické lyceum (PL), Předškolní a mimoškolní pedagogika (PMP) – denní forma studia, Předškolní a mimoškolní pedagogika – večerní forma zkráceného studia pro uchazeče, kteří již mají maturitní zkoušku v jiném oboru.

Přihlášky ke studiu všech oborů se podávají do 20. 2. 2024.

Informace k podávání přihlášek na střední školy

Procvičovací aplikace k jednotným přijímacím zkouškám z  českého jazyka a matematiky

Co možná o nás nevíte… 24/25

Úprava podmínek uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami
V případě doporučení školského poradenského zařízení upravujeme podmínky v přijímacím řízení a ve spolupráci s CERMATEM podle tohoto doporučení také zkušební dokumentaci.

Přihláška ke studiu – večerní 2023 – PDF
Přihláška ke studiu – večerní 2023 – editovatelná

Zdravotní způsobilost
Osmileté gymnázium – potvrzení od lékaře nevyžadujeme.
Pedagogické lyceum – formulář ke stažení. (vizte níže)
Předškolní a mimoškolní pedagogika – formulář ke stažení. (vizte níže)

Přílohy k přihláškám 

Povinné přílohy
Zdravotní způsobilost pro obor PMP denní i večerní
Zdravotní způsobilost pro obor Pedagogické lyceum

Nepovinné přílohy
Potvrzení zájmové činnosti pro obory PL a PMP
Soupis potvrzení zájmové činnosti pro obory PL a PMP
Soupis nepovinných příloh k přijímacímu řízení do osmiletého gymnázia (olympiády a soutěže)

 

Bližší informace ke školnému
Škola/školné – denní studium
Škola/školné – večerní studium

Informace k testům z Českého jazyka a Matematiky naleznete na stránkách Cermatu: