Přijímací řízení 2020/2021

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Ve školním roce 2020/2021 plánujeme otevřít vždy po jedné třídě všech našich oborů: Osmileté gymnázium, Pedagogické lyceum (PL), Předškolní a mimoškolní pedagogika (PMP) – denní forma studia, Předškolní a mimoškolní pedagogika – večerní forma zkráceného studia pro uchazeče, kteří již mají maturitní zkoušku v jiném oboru.

Přijímací zkoušky pro všechny obory se uskuteční  na začátku června, vizte následující odkaz.

Stanovení termínů školní části přijímacích zkoušek

Pozvánky budeme posílat mezi 19. – 22. 5. 2020. Pokud byste ji nedostali ani e-mailem ani poštou do čtvrtku 28. 5. 2020, napište, prosím, na e-mailovou adresu kanceláře školy: office@cmgp.cz.

Kriteria pro přijetí zůstávají nezměněna.

Bližší informace ke školnému pro všechny obory najdete v záložce Škola/školné.

Kritéria přijímacího řízení – Osmileté gymnázium

Kritéria přijímacího řízení – Předškolní a mimoškolní pedagogika – denní forma studia

Kritéria přijímacího řízení – Pedagogické lyceum

Kritéria přijímacího řízení – Předškolní a mimoškolní pedagogika – večerní forma zkráceného studia

Informace k večernímu studiu

Videoukázky k praktické zkoušce z tělesné výchovy:

Jacikův test     gymnastická sestava

Přihláška ke studiu – denní 2020 – PDF

Přihláška ke studiu – denní 2020 – XLSX

Přihláška ke studiu -večerní 2020 – PDF

Přihláška ke studiu – večerní 2020 – XLSX

Zdravotní způsobilost
Osmileté gymnázium – potvrzení od lékaře nevyžadujeme.
Pedagogické lyceum – potvrzení přímo na přihlášce ke studiu.
Předškolní a mimoškolní pedagogika – formulář ke stažení. (vizte níže)

Přílohy k přihláškám pedagogických oborů
Zdravotní způsobilost pro obor PMP
Potvrzení zájmové činnosti pro obor PMP a PL v denní formě studia

Informace k testům z Českého jazyka a Matematiky naleznete na stránkách Cermatu: