Přijímací řízení – info pro všechny obory

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

Ve školním roce 2021/2022 plánujeme otevřít vždy po jedné třídě všech našich oborů: Osmileté gymnázium, Pedagogické lyceum (PL), Předškolní a mimoškolní pedagogika (PMP) – denní forma studia, Předškolní a mimoškolní pedagogika – večerní forma zkráceného studia pro uchazeče, kteří již mají maturitní zkoušku v jiném oboru.

Dny otevřených dveří:
dny otevřených dveří ve školním roce 2020/2021 chystáme na 2. prosince 2020 a 10. února 2021 mezi 13:00 a 17:00. Sledujte, prosíme, stránky školy s aktuálními informacemi podle vývoje epidemiologické situace.

V případě nepříznivé epidemiologické situace připravujeme online variantu dne otevřených dveří především pro uchazeče o pedagogické obory se seznámením průběhu přijímacích zkoušek z hudební, výtvarné, dramatické a tělesné výchovy a poradenství.

Co možná o nás nevíte…

Ročenka 2019/2020 – ročenky z minulých let najdete v sekci Škola/Dokumenty a formuláře.

Pokud to epidemiologická situace dovolí, uspořádáme také na konci ledna přijímací zkoušky “nanečisto” z českého jazyka a matematiky.

Přihlášky ke studiu všech oborů se podávají do 1. března 2021.

Přijímací zkoušky  pro všechny obory včetně praktických zkoušek se uskuteční  mezi 12. – 15. 4. 2021.

Úprava podmínek uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami
V případě doporučení školského poradenského zařízení upravujeme podmínky v přijímacím řízení a ve spolupráci s CERMATEM podle tohoto doporučení také zkušební dokumentaci.

Přihláška ke studiu – denní 2021 – PDF

Přihláška ke studiu – denní 2021 – XLSX

Přihláška ke studiu -večerní 2021 – PDF

Přihláška ke studiu – večerní 2021 – XLSX

Zdravotní způsobilost
Osmileté gymnázium – potvrzení od lékaře nevyžadujeme.
Pedagogické lyceum – potvrzení přímo na přihlášce ke studiu.
Předškolní a mimoškolní pedagogika – formulář ke stažení. (vizte níže)

Přílohy k přihláškám pedagogických oborů
Zdravotní způsobilost pro obor PMP
Potvrzení zájmové činnosti pro obory PL a PMP

Bližší informace ke školnému
Škola/školné – denní studium
Škola/školné – večerní studium

Kritéria pro přijetí na školní rok 2021/2022 budou upřesněna během podzimu. Předpokládáme obdobný průběh přijímacího řízení kromě bodového hodnocení vysvědčení z konce minulého školního roku. Vzhledem k distanční formě výuky toto hodnocení nelze použít pro přijímací řízení.

Informace k testům z Českého jazyka a Matematiky naleznete na stránkách Cermatu: