Přijímací řízení 2019/2020

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

Ve školním roce 2019/2020 plánujeme otevřít vždy po jedné třídě všech našich oborů: Osmileté gymnázium, Pedagogické lyceum, Předškolní a mimoškolní pedagogika – denní forma studia, Předškolní a mimoškolní pedagogika – večerní forma zkráceného studia pro uchazeče, kteří již mají maturitní zkoušku v jiném oboru.

Aktuální informace budeme postupně zveřejňovat na tomto místě během podzimu. K základní orientaci jsou k dispozici kritéria z minulého roku. Pro tento rok může dojít k drobným úpravám.

Dny otevřených dveří: 28. 11. 2018 a 23. 1. 2019 vždy od 13:00 do 17:00.

Osmileté gymnázium 

Kritéria pro přijetí – gymnázium z minulého roku

Základní zdroje pro test ze základů křesťanství: www.deti.vira.czwww.cirkev.cz

Předškolní a mimoškolní pedagogika – denní studium

Kritéria pro přijetí – PMP -denní z minulého roku

Pedagogické lyceum

Kritéria pro přijetí – pedagogické lyceum z minulého roku

Předškolní a mimoškolní pedagogika – večerní studium 

Kritéria pro přijetí – PMP večerní z minulého roku

Informace o studiu

Úhrada za vzdělání ve večerní formě studia 8 000,- / školní rok.

Videoukázky k praktické zkoušce z tělesné výchovy:

Jacikův test     gymnastická sestava

Přihláška ke studiu – večerní 2018

Zdravotní způsobilost
Osmileté gymnázium – potvrzení od lékaře nevyžadujeme.
Pedagogické lyceum – potvrzení přímo na přihlášce ke studiu.
Předškolní a mimoškolní pedagogika – formulář ke stažení. (vizte níže)

Přílohy k přihláškám pedagogických oborů

Zdravotní způsobilost pro obor PMP
Logopedická způsobilost pro obor PMP
Potvrzení zájmové činnosti pro obor PMP a PL

Informace k testům z Českého jazyka a Matematiky

Testy ze Základů křesťanství pro osmileté gymnázium