Přijímací řízení 2019/2020

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

Ve školním roce 2019/2020 plánujeme otevřít vždy po jedné třídě všech našich oborů: Osmileté gymnázium, Pedagogické lyceum, Předškolní a mimoškolní pedagogika – denní forma studia, Předškolní a mimoškolní pedagogika – večerní forma zkráceného studia pro uchazeče, kteří již mají maturitní zkoušku v jiném oboru.

Podíl žáka na úhradě nákladů za vzdělání od 1. 9. 2019 v denní formě studia: 5 000,-/školní rok.

Informace ke školnému v denní formě studia

Úhrada za vzdělání ve večerní formě studia: 8 000,- / školní rok.

Osmileté gymnázium – kritéria 2019/2020

Předškolní a mimoškolní pedagogika – denní studium – kritéria 2019/2020

Pedagogické lyceum – kritéria 2019/2020 

Předškolní a mimoškolní pedagogika – večerní studium – kritéria 2019/2020

Informace o večerním studiu

Videoukázky k praktické zkoušce z tělesné výchovy:

Jacikův test     gymnastická sestava

Přihláška ke studiu – večerní 2019

Zdravotní způsobilost
Osmileté gymnázium – potvrzení od lékaře nevyžadujeme.
Pedagogické lyceum – potvrzení přímo na přihlášce ke studiu.
Předškolní a mimoškolní pedagogika – formulář ke stažení. (vizte níže)

Přílohy k přihláškám pedagogických oborů

Zdravotní způsobilost pro obor PMP

Potvrzení zájmové činnosti pro obor PMP a PL v denní formě studia

Informace k testům z Českého jazyka a Matematiky