Tvorba studentů

Výtvarná výchova - Tvorba studentů


Program absolventského večera

Srdečně zveme všechny studenty, rodiče, pedagogy i přátele školy na pestrý program absolventského večera, který se uskuteční v pondělí 29. května od 17:45 hod. v prostorách naší školy.

Komiks v PL2

Práce s obrazem

Interpretace obrazů může být různá, studentky oboru PL, SpVV si vyzkoušely jednu z technik. Obraz č.1

GAMA

 

Tříkrálová benefiční výstava – online

Po krásné Tříkrálové benefiční výstavě v kostele sv. Augustina nám zůstaly ve škole ještě tyto obrazy. Pokud jste výstavu nestihli a přáli by jste si některý z těchto obrazů mít doma – napište nám (sprtova@cmgp.cz). Obrazy jsou stále k prodeji, za symbolickou částku 1000 Kč a výtěžek bude použit na projektovou dokumentaci Cyrilometodějské MŠ.

Tříkrálová benefiční výstava

Dne 5. 1. 2023 proběhla v kostele sv. Augustina první benefiční výstava.    

Tříkrálová benefiční výstava

Letos poprvé se uskuteční TŘÍKRÁLOVÁ BENEFIČNÍ VÝSTAVA. Všem studentům, kteří se do této akce zapojili děkujeme. Obrázky bude možné vidět v kostele sv. Augustina v průběhu TŘÍKRÁLOVÉHO BENEFIČNÍHO KONCERTU a bude možné si je na místě zakoupit. Základní cena obrazu je 1000 Kč. Peníze budou využity na dokončení projektové dokumentace Cyrilometodějské MŠ. Vždy se jedná... číst dále

Výtvarná tvorba PL4

Hra s kaňkou a technika pouring.

GAMA

Studenti (nejen) z GAMY se připravují na Tříkrálovou výstavu (v kostele sv. Augustina) a s ní spojenou dražbu obrazů. Výtěžek z dražby bude věnován na podporu  školy.