Tvorba studentů

Výtvarná výchova - Tvorba studentů


Z výtvarného deníku PL2

Obhajoby ročníkových prací SpVV – PL3

Jak se ročníkové práce studentům oboru PL povedly, můžete vidět zde.

Písmo v PL2