Tvorba studentů

Výtvarná výchova - Tvorba studentů


PL1 ve VV

GAMA

Ukázka tvorby studentů z GAMY.  

Tříkrálová benefiční výstava SRDEČNĚ

Ve čtvrtek 4.1.2024 proběhla druhá Tříkrálová benefiční výstava s názvem SRDEČNĚ v kostele sv. Augustýna. Výstava nadále pokračuje v prostorách školy. Obrazy, které se na výstavě neprodaly, je možné, nadále zakoupit (viz foto). Cena jednoho obrazu je 1000 Kč. Výtěžek z prodeje bude využit na vybavení učebny výtvarné výchovy.  

Specializační dny PL3 – výtvarná výchova

Specializační týden 12. 6.-15. 6. 2023 6. Kresba/malba na brněnské přehradě. 6. Program v klášteře Porta Coeli v Předklášteří u Tišnova. Výstava Smrt je jen začátek. Prohlídka baziliky. Následuje kresba v plenéru v zahradách klášterního areálu. 6. Edukační program v Uměleckoprůmyslovém muzeu – Oděvní design. Následuje zážitkový program ve studiu START ART. Program pod vedením pana Bubeníka. 6. Návštěva... číst dále

Praktické maturity PMP4

Vyvrcholením praktické výuky oboru předškolní a mimoškolní pedagogika jsou praktické maturitní zkoušky z tělesné, výtvarné, hudební a dramatické výchovy. Zkouška se skládá ze dvou částí – z metodického výstupu (práce se skupinou dětí na tematickém bloku činností) a z odborného výstupu (prověření dovedností ve zvoleném typu estetické či tělesné výchovy).  Studentky si v září 2022... číst dále

Program absolventského večera

Srdečně zveme všechny studenty, rodiče, pedagogy i přátele školy na pestrý program absolventského večera, který se uskuteční v pondělí 29. května od 17:45 hod. v prostorách naší školy.

Komiks v PL2

Práce s obrazem

Interpretace obrazů může být různá, studentky oboru PL, SpVV si vyzkoušely jednu z technik. Obraz č.1