Tvorba studentů

Výtvarná výchova - Tvorba studentů


G4 ve VV

V hodinách výtvarné výchovy se studenti G4 seznámili s tvorbou B. Kolářové. Vyzkoušeli si: jak se tvoří animace, jak fotografovat, jak pracovat s odlišnými materiály, nahrávání zvuku atd.  

Maturitní práce PL

Z výtvarného deníku PL2

Obhajoby ročníkových prací SpVV – PL3

Jak se ročníkové práce studentům oboru PL povedly, můžete vidět zde.

Písmo v PL2