Tvorba studentů

Výtvarná výchova - Tvorba studentů


Výstava a Dražba pro Fenix

V letošním roce se nám podařilo navázat spolupráci s ParaCENTREM Fenix (zde). Do projektu benefiční Výstava a Dražba pro Fenixse zapojilo celkem 15 brněnských škol a uměleckých ateliérů. Z naší školy se zapojilo několik studentů, kterým patří velké poděkování za poskytnutí výtvarných prací. Odbornou porotou byla vybrána práce Zuzany Landori (PMP2) na Výstavu a následnou... číst dále

GAMA(nejen) a Svatá Anežka Česká

Vybrané práce je možné si prohlédnout v Diecézním muzeu. https://www.dieceznimuzeum.cz/

“Nálady” v PL2

Artefiletika v PMP2

Výtvarná tvorba G1

Výtvarná tvorba PMP2

Výtvarná tvorba G1

Výtvarná tvorba v G1

“Osobní styly vysoce hodnotíme – nehledíme na ně jako na projevy vnitřní tvůrčí limitace. Tvůrce je mocný právě proto, že je stále sebou samým, že je rozpoznatelný, že je vězněm své vlastní nenapodobitelné rutiny.” Zdeněk Neubauer