Tvorba studentů

Výtvarná výchova - Tvorba studentů


Výtvarná tvorba v G1

„Osobní styly vysoce hodnotíme – nehledíme na ně jako na projevy vnitřní tvůrčí limitace. Tvůrce je mocný právě proto, že je stále sebou samým, že je rozpoznatelný, že je vězněm své vlastní nenapodobitelné rutiny.“ Zdeněk Neubauer

Autorská kniha – PL1

Výtvarná tvorba G2

Kategorie:

Autorská kniha G6

Kategorie:

GAMA 2018/2019

Kategorie:

PMP1 – koláž

Kategorie:

G3 – keramika

Kategorie: