Tvorba studentů

Výtvarná výchova - Tvorba studentů


Specializační dny PL3 – výtvarná výchova

Specializační týden 12. 6.-15. 6. 2023 6. Kresba/malba na brněnské přehradě. 6. Program v klášteře Porta Coeli v Předklášteří u Tišnova. Výstava Smrt je jen začátek. Prohlídka baziliky. Následuje kresba v plenéru v zahradách klášterního areálu. 6. Edukační program v Uměleckoprůmyslovém muzeu – Oděvní design. Následuje zážitkový program ve studiu START ART. Program pod vedením pana Bubeníka. 6. Návštěva... číst dále

Praktické maturity PMP4

Vyvrcholením praktické výuky oboru předškolní a mimoškolní pedagogika jsou praktické maturitní zkoušky z tělesné, výtvarné, hudební a dramatické výchovy. Zkouška se skládá ze dvou částí – z metodického výstupu (práce se skupinou dětí na tematickém bloku činností) a z odborného výstupu (prověření dovedností ve zvoleném typu estetické či tělesné výchovy).  Studentky si v září 2022... číst dále

Program absolventského večera

Srdečně zveme všechny studenty, rodiče, pedagogy i přátele školy na pestrý program absolventského večera, který se uskuteční v pondělí 29. května od 17:45 hod. v prostorách naší školy.

Komiks v PL2

Práce s obrazem

Interpretace obrazů může být různá, studentky oboru PL, SpVV si vyzkoušely jednu z technik. Obraz č.1

GAMA

 

Tříkrálová benefiční výstava – online

Po krásné Tříkrálové benefiční výstavě v kostele sv. Augustina nám zůstaly ve škole ještě tyto obrazy. Pokud jste výstavu nestihli a přáli by jste si některý z těchto obrazů mít doma – napište nám (sprtova@cmgp.cz). Obrazy jsou stále k prodeji, za symbolickou částku 1000 Kč a výtěžek bude použit na projektovou dokumentaci Cyrilometodějské MŠ.

Tříkrálová benefiční výstava

Dne 5. 1. 2023 proběhla v kostele sv. Augustina první benefiční výstava.    

Tříkrálová benefiční výstava

Letos poprvé se uskuteční TŘÍKRÁLOVÁ BENEFIČNÍ VÝSTAVA. Všem studentům, kteří se do této akce zapojili děkujeme. Obrázky bude možné vidět v kostele sv. Augustina v průběhu TŘÍKRÁLOVÉHO BENEFIČNÍHO KONCERTU a bude možné si je na místě zakoupit. Základní cena obrazu je 1000 Kč. Peníze budou využity na dokončení projektové dokumentace Cyrilometodějské MŠ. Vždy se jedná... číst dále