Tvorba studentů

Výtvarná výchova - Tvorba studentů


Všichni spolu – Dražba pro Fenix

Gratulujeme Magdaléně Simonové z PL3, která se zapojila svým obrazem “Všichni spolu”do Dražby pro Fénix a dostala se tak mezi 70 nejlepších obrazů. Její obraz najdete pod číslem 13. GALERIE OBRAZŮ). Pátý ročník soutěže o nejkrásnější Obraz pro Fenix, která dává mladým umělcům možnost vžít se do role slavných autorů, letos zvyšuje pomyslnou laťku svojí... číst dále

Autorská kniha

Gratulujeme Karolíně Žádníkové z PL1, která vyhrála 1. místo v soutěži “Moje Veličenstvo kniha” se svoji autorskou knihou s názvem “Freedom”. Ukázky dalších autorskách knih studentů PL1 a PL3 je možné vidět v galerii.  

Last MINUTE! Tříkrálová benefiční výstava SRDEČNĚ

Posledních 14 dnů je možné shlédnout část výstavy SRDEČNE v prostorách školy. Obrazy, které se na  Tříkrálová benefiční výstavě s názvem SRDEČNĚ v kostele sv. Augustýna v lednu neprodaly, je možné nadále zakoupit. Cena jednoho obrazu je 1000 Kč. Výtěžek z prodeje bude využit na vybavení učebny výtvarné výchovy.   K dispozici jsou následující obrazy... číst dále

PL1 ve VV

GAMA

Ukázka tvorby studentů z GAMY.  

Tříkrálová benefiční výstava SRDEČNĚ

Ve čtvrtek 4.1.2024 proběhla druhá Tříkrálová benefiční výstava s názvem SRDEČNĚ v kostele sv. Augustýna. Výstava nadále pokračuje v prostorách školy. Obrazy, které se na výstavě neprodaly, je možné, nadále zakoupit (viz foto). Cena jednoho obrazu je 1000 Kč. Výtěžek z prodeje bude využit na vybavení učebny výtvarné výchovy.  

Specializační dny PL3 – výtvarná výchova

Specializační týden 12. 6.-15. 6. 2023 6. Kresba/malba na brněnské přehradě. 6. Program v klášteře Porta Coeli v Předklášteří u Tišnova. Výstava Smrt je jen začátek. Prohlídka baziliky. Následuje kresba v plenéru v zahradách klášterního areálu. 6. Edukační program v Uměleckoprůmyslovém muzeu – Oděvní design. Následuje zážitkový program ve studiu START ART. Program pod vedením pana Bubeníka. 6. Návštěva... číst dále

Praktické maturity PMP4

Vyvrcholením praktické výuky oboru předškolní a mimoškolní pedagogika jsou praktické maturitní zkoušky z tělesné, výtvarné, hudební a dramatické výchovy. Zkouška se skládá ze dvou částí – z metodického výstupu (práce se skupinou dětí na tematickém bloku činností) a z odborného výstupu (prověření dovedností ve zvoleném typu estetické či tělesné výchovy).  Studentky si v září 2022... číst dále