Školní metodik prevence

Školní metodik prevence

Jméno a příjmení: PaedDr. Karla Hrabčíková – nižší gymnázium
Mgr. Soňa Jašková – vyšší gymnázium a pedagogická škola,
Kontakt: kabinet č. 101c
Hrabčíková: 543 423 765, e-mail: hrabcikova@cmgp.cz,
Jašková: 543 423 771, e-mail: jaskova@cmgp.cz,
Konzultační hodiny: Úterý: 12:50 – 13:35
Ostatní konzultace po domluvě.

Kdo je školní metodik prevence?
Každý z nás se může v životě setkat se situací, na kterou sám nestačí-neví si rady.
Jedním z těch, kteří nabízejí pomocnou ruku, je školní metodik prevence.
Školní metodik prevence je koordinátorem činností realizovaných v rámci primární prevence sociálně patologických jevů na škole.
Funkce a náplň práce metodika prevence je legislativně vymezena vyhláškou MŠMT ČR č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a podle příslušných ustanovení Školského zákona.

Těžiště práce metodika prevence
Těžiště práce školního metodika prevence spočívá v poskytování odborné rady a pomoci žákům a studentům, u kterých se vyskytly problémy v oblasti šikany, návykových látek, kriminality, vandalismu, patologického hráčství, poruch příjmu potravy, závislosti na virtuálních drogách a jiných patologických jevů.
Pomoc patří i rodičům a ostatním žákům školy před negativními dopady, které by tyto sociálně patologické jevy mohly ve škole způsobovat.
Školní metodik prevence je v individuálních záležitostech žáků i rodičů vázán mlčenlivostí.