Maturitní zkoušky

Ustanovení pro výběr maturitních předmětů

Gymnázium
Pedagogické lyceum
PMP denní
PMP večerní

Společná (státní) část MZ

Seznam maturitní četby 2020

Profilová část MZ

Maturitní okruhy pro obor Osmileté gymnázium:

Anglický jazyk a reálie
Biologie
Česká a světová literatura
Dějepis
Francouzský jazyk a reálie
Umění a kultura
Fyzika
Chemie
Matematika
Německý jazyk a reálie
Zeměpis
ZSV

Maturitní okruhy pro obor Pedagogické lyceum
Pedagogika
Psychologie
Specializace hudební výchova
Specializace výtvarná výchova
Specializace dramatická výchova

Maturitní okruhy pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika

Pedagogika a psychologie
Speciální a sociální pedagogika
Hudební výchova- ústní část 
Tělesná výchova – ústní část
Výtvarná výchova – ústní část
Dramatická výchova – ústní část
Hudební výchova  – praktická část
Tělesná výchova – praktická část
Výtvarná výchova – praktická část
Dramatická výchova – praktická část

Okruhy pro JMZ

Okruhy

Aktuální informace najdete na www.novamaturita.cz