Maturitní zkoušky

Ustanovení pro výběr maturitních předmětů ve školním roce 2023/24

Gymnázium
Pedagogické lyceum
PMP denní
PMP večerní
Seznam standardizovaných jazykových zkoušek 2023

Pokusné ověřování zeměřené na uznávání AP zkoušek v rámci profilové části maturitní zkoušky

Společná (státní) část MZ

Seznam maturitní četby 2023/24

Profilová část MZ

Maturitní okruhy pro obor Osmileté gymnázium:

Anglický jazyk
Francouzský jazyk
Německý jazyk
Biologie
Chemie
Matematika
Fyzika
Informatika
Dějepis
Zeměpis
ZSV

Maturitní okruhy pro obor Pedagogické lyceum

Anglický jazyk
Německý jazyk
Pedagogika
Psychologie
Specializace hudební výchova- ústní část
Specializace výtvarná výchova – ústní část
Specializace výtvarná výchova – maturitní práce
Specializace dramatická výchova- ústní část

Maturitní okruhy pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika

Anglický jazyk
Speciální a sociální pedagogika
Pedagogika a psychologie
Hudební výchova- ústní část
Hudební výchova – praktická část
Tělesná výchova – ústní část
Tělesná výchova – praktická část
Výtvarná výchova – ústní část 
Výtvarná výchova – praktická část
Dramatická výchova – ústní část – denní
Dramatická výchova – praktická část

Okruhy pro JMZ z pedagogiky a psychologie

Okruhy

Kritéria hodnocení maturitní zkoušky

Kritéria hodnocení profilové zkoušky z českého jazyka

Kritéria hodnocení profilové zkoušky z anglického jazyka

Pedagogické lyceum

Pedagogika a Psychologie

Specializace výtvarné výchovy

Specializace hudební výchovy

Specializace dramatické výchovy

Předškolní a mimoškolní pedagogika

Pedagogika a psychologie, Speciální a sociální pedagogika

Výtvarná výchova

Dramatická výchova

Hudební výchova

Tělesná výchova

Gymnázium

Biologie Chemie

Matematika

Fyzika

Dějepis a ZSV

Informatika

Zeměpis

Aktuální informace najdete na www.cermat.cz