Maturitní zkoušky

Ustanovení pro výběr maturitních předmětů

Gymnázium
Pedagogické lyceum
PMP denní
PMP večerní

Společná (státní) část MZ

Seznam maturitní četby 2021 2022

Profilová část MZ

Maturitní okruhy pro obor Osmileté gymnázium:

Anglický jazyk
Francouzský jazyk
Německý jazyk
Biologie
Chemie
Matematika
Fyzika
Dějepis
Zeměpis
ZSV

Maturitní okruhy pro obor Pedagogické lyceum

Anglický jazyk
Pedagogika
Psychologie
Specializace hudební výchova- ústní část
Specializace hudební výchova – praktická část
Specializace výtvarná výchova – ústní část
Specializace výtvarná výchova – maturitní práce
Specializace dramatická výchova- ústní část
Specializace dramatická výchova – praktická část

Maturitní okruhy pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika

Anglický jazyk
Speciální a sociální pedagogika
Pedagogika a psychologie
Hudební výchova- ústní část – denní 
Hudební výchova – ústní část – večerní
Tělesná výchova – ústní část
Výtvarná výchova – ústní část – denní
Výtvarná výchova – ústní část – večerní
Dramatická výchova – ústní část
Hudební výchova  – praktická část
Tělesná výchova – praktická část
Výtvarná výchova – praktická část
Dramatická výchova – praktická část

Okruhy pro JMZ z pedagogiky a psychologie

Okruhy

Aktuální informace najdete na www.cermat.cz

Metodika k novele vyhlášky č.177

Seznam standardizovaných zkoušek 2021