Maturitní zkoušky

Ustanovení pro výběr maturitních předmětů

Gymnázium
Pedagogické lyceum
PMP_denní
PMP večerní

Společná (státní) část MZ

Seznam maturitní četby 2019

Profilová část MZ

Maturitní okruhy pro obor Osmileté gymnázium:

Anglický jazyk a reálie
Biologie
Česká a světová literatura
Dějepis
Francouzský jazyk a reálie
Umění a kultura
Fyzika
Chemie
Informatika
Matematika
Německý jazyk a reálie
Zeměpis
ZSV 

Maturitní okruhy pro obor Pedagogické lyceum
Pedagogika
Psychologie
Specializace hudební výchova
Secializace výtvarná výchova
Specializace dramatická výchova

Maturitní okruhy pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika

Pedagogika a psychologie
Speciální a sociální pedagogika
Hudební výchova
Tělesná výchova
Výtvarná výchova
Dramatická výchova

Okruhy pro JMZ

Okruhy

Kriteria hodnocení maturitních zkoušek pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika

Pedagogika a psychologie
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Dramatická výchova

Kriteria hodnocení maturitních zkoušek pro obor Pedagogické lyceum

Pedagogika
Psychologie
Specializace hudební výchovy
Specializace výtvarné výchovy
Specializace dramatické výchovy

Kriteria hodnocení maturitních zkoušek pro obor Gymnázium

ČSL
Biologie
Chemie
Matematika
Fyzika
Dějepis
Zeměpis
ZSV
DUK
Cizí jazyky

Aktuální informace najdete na www.novamaturita.cz