Maturitní zkoušky

Ustanovení pro výběr maturitních předmětů

Gymnázium
Pedagogické lyceum
PMP_denní
PMP večerní

Společná (státní) část MZ

Seznam maturitní četby 2019

Profilová část MZ

Maturitní okruhy pro obor Osmileté gymnázium:

Anglický jazyk a reálie
Biologie
Česká a světová literatura
Dějepis
Francouzský jazyk a reálie
Umění a kultura
Fyzika
Chemie
Informatika
Matematika
Německý jazyk a reálie
Zeměpis
ZSV 

Maturitní okruhy pro obor Pedagogické lyceum
Pedagogika
Psychologie
Specializace hudební výchova
Secializace výtvarná výchova
Specializace dramatická výchova

Maturitní okruhy pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika

Pedagogika a psychologie
Speciální a sociální pedagogika
Hudební výchova
Tělesná výchova
Výtvarná výchova
Dramatická výchova

Okruhy pro JMZ

Okruhy

Aktuální informace najdete na www.novamaturita.cz