Maturitní zkoušky

Ustanovení pro výběr maturitních předmětů ve školním roce 2022/23

Gymnázium
Vyhlášení pokusného ověřování zaměřeného na uznávání Advanced Placement zkoušek
Zkušební řád Advanced Placement zkoušky 
Pedagogické lyceum
PMP denní
PMP večerní
Seznam standardizovaných jazykových zkoušek 2022

Společná (státní) část MZ

Seznam maturitní četby 2022/23

Profilová část MZ

Maturitní okruhy pro obor Osmileté gymnázium:

Anglický jazyk
Francouzský jazyk
Německý jazyk
Biologie
Chemie
Matematika
Fyzika
Dějepis
Zeměpis
ZSV

Maturitní okruhy pro obor Pedagogické lyceum

Anglický jazyk
Pedagogika
Psychologie
Specializace hudební výchova- ústní část
Specializace hudební výchova – praktická část
Specializace výtvarná výchova – ústní část
Specializace výtvarná výchova – maturitní práce
Specializace dramatická výchova- ústní část
Specializace dramatická výchova – praktická část

Maturitní okruhy pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika

Anglický jazyk
Speciální a sociální pedagogika
Pedagogika a psychologie
Hudební výchova- ústní část – denní 
Hudební výchova – ústní část – večerní
Tělesná výchova – ústní část
Výtvarná výchova – ústní část – denní
Výtvarná výchova – ústní část – večerní
Dramatická výchova – ústní část
Hudební výchova  – praktická část
Tělesná výchova – praktická část
Výtvarná výchova – praktická část
Dramatická výchova – praktická část

Okruhy pro JMZ z pedagogiky a psychologie

Okruhy

Kritéria hodnocení maturitní zkoušky

Kritéria hodnocení profilové zkoušky z českého jazyka

Kritéria hodnocení profilové zkoušky z anglického jazyka

Pedagogické lyceum

Pedagogika a Psychologie

Specializace výtvarné výchovy

Specializace hudební výchovy

Specializace dramatické výchovy

Předškolní a mimoškolní pedagogika

Pedagogika a psychologie, Speciální a sociální pedagogika

Výtvarná výchova

Dramatická výchova

Hudební výchova

Tělesná výchova

Gymnázium

Biologie Chemie

Matematika

Fyzika

Dějepis a ZSV

Informatika

Zeměpis

Aktuální informace najdete na www.cermat.cz