Maturitní zkoušky

Ustanovení pro výběr maturitních předmětů

Gymnázium
Pedagogické lyceum
Předškolní a mimoškolní pedagogika – denní forma studia

Společná (státní) část MZ

ČJ seznam maturitní četby 2018

Profilová část MZ

Maturitní okruhy pro obor Osmileté gymnázium:

Anglický jazyk a reálie
Biologie
Česká a světová literatura
Dějepis
Fyzika
Francouzský jazyk a reálie
Dějiny hudební kultury
Dějiny výtvarné kultury
Chemie
Matematika
Německý jazyk a reálie
ZSV
Zeměpis

Maturitní okruhy pro obor Pedagogické lyceum
Pedagogika
Psychologie
Specializace hudební výchova
Specializace výtvarná výchova

Maturitní okruhy pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika

Pedagogika a psychologie
Speciální a sociální pedagogika
Hudební výchova
Tělesná výchova
Výtvarná výchova

Okruhy pro JMZ

Okruhy

Aktuální informace najdete na www.novamaturita.cz
Aktuální maturitní vyhláška

Kriteria hodnocení profilových maturitních zkoušek pro školní rok 2017/2018

Pedagogické lyceum

Pedagogika

Psychologie

Specializace Hv

Specializace Vv

Předškolní a mimoškolní pedagogika

Pedagogika a psychologie

Speciální a sociální pedagogika

Hudební výchova

Tělesná výchova

Výtvarná výchova