Pěvecký sbor Cantate

Pěvecký sbor Cantate

Školní pěvecký sbor Cantate vznikl v září 1998 a od té doby se v jeho řadách vystřídalo již více než 400 studentů školy. Číslo, které by lecjaké hudební těleso s tak krátkou historií mohlo tiše závidět. Je však co závidět? I přes každoroční obměny zpěváků se dokázal sbor vypracovat mezi přední sbory středních pedagogických škol a slavil nejeden soutěžní úspěch na festivalech republikových či zahraničních. O vedení a přípravu celého sboru se do roku 2017 starali dva sbormistři – Vojtěch Veselý (od roku 1998) a Štěpán Policer (od roku 2009) a hlasová poradkyně Terezie Čertková (od roku 2015).

V roce 2017 vedení sboru převzal student sbormistrovství na Janáčkově akademii múzických umění Patrik Buchta. Sbor pravidelně zkouší jednou týdně dvě vyučovací hodiny, v případě potřeby se konají i mimořádné zkoušky, a někdy dokonce i víkendová soustředění. Během těchto společně prožitých víkendů sbor navštívil mj. Žďár nad Sázavou, Bobrovou, Uhřínov, Rychtářov, Moravské Budějovice, Ochoz u Brna, Moravskou Třebovou, Fryšavu, Uherský Ostroh, Hustopeče u Brna, Šlapanice… Některá soustředění jsou doplněna také koncertem. Každoročně sbor doprovází svým zpěvem některé významné školní události, jakými jsou mše sv. na zahájení školního roku, školní slavnost, Den církevních škol, stužkovací mše sv. budoucích maturantů, předávání maturitního vysvědčení či slavnostní zakončení školního roku v kostele.

Pravidelnou aktivitou se v posledních letech stal také Tříkrálový hudební večer, který tak navázal na dřívější Tříkrálové koncerty podporující Papežské misijní dílo dětí. Neodmyslitelnou součástí koncertních vystoupení se také staly příležitostné výchovné koncerty pro děti z mateřských a základních škol. Sbor rovněž několikrát obšťastnil svým zpěvem starší spoluobčany žijící v domovech důchodců. Sbor vystupuje i v rámci benefičních koncertů, naposledy v září 2020 při koncertu na podporu nadace Lékaři bez hranic. Silným zážitkem byla i opakovaná spolupráce se souborem Hradišťan (2016 – koncert u příležitosti oslav 20 let vzniku školy, 2018 – v rámci přehlídky církevních škol v Odrách). Ke sborovému zpívání neodmyslitelně patří i vystoupení na sborových festivalech a soutěžích jak u nás v České republice, tak i v zahraničí (Itálie, Německo, Rakousko…).

Každoročně sbor vystupuje na Přehlídce zájmové umělecké činnosti církevních škol v Odrách, účastní se celostátního Hudebního festivalu středních pedagogických škol. Možností slyšet sbor při vystoupeních je tedy mnoho. Sbor natočil i několik CD nosičů – – Ať zní zvučný chvalozpěv (2002), Přicházíme z mnoha míst (2006) a Buď světlem nám (2011).

Úspěchy sboru

 • 2019

  Festival pedagogických škol v Kroměříži: stříbrné pásmo, zvláštní cena za dramaturgii, zvláštní cena za nejlepší provedení povinné skladby

 • 2017

  Hudební festival pedagogických škol v Brně: stříbrné pásmo, zvláštní cena za instrumentální doprovod
  Celostátní přehlídka církevních škol v Odrách: čestné uznání

 • 2016

  Hudební festival pedagogických škol v Krnově: 1.místo  v kategorii „Dívčí sbory“, cena poroty za přesvědčivou interpretaci spirituálu Joshua, cena poroty za dirigentský výkon Štěpána Policera

 • 2015

  Celostátní přehlídka Gymnasia Cantant Brno (kateg. B; celostátní kolo): zvláštní cena za nejlepší instrumentální doprovod

 • 2013

  Bratislava Cantat II: bronzové pásmo v kategorii „Duchovní hudba a capella“, bronzové pásmo v kategorii „Lidová píseň s instrum.doprovodem“, bronzové pásmo kategorie, „Mládežnické sbory do 21 let“
  Celostátní přehlídka církevních škol v Odrách: čestné uznání

 • 2012

  Hudební festival pedagogických škol v Krnově: 1.místo  v kategorii „Pěvecké sbory“
  Přehlídka církevních škol v Odrách: čestné uznání

 • 2011

  In canto sul Garda (mezinárodní sborová soutěž Itálie): zlatá medaile – kategorie „Duchovní hudba“, stříbrná medaile – kategorie „Tradiční hudba“, stříbrná medaile – kategorie „Pop, modern“
  Hudební festival pedagogických škol Krnov: zlaté pásmo  v kategorii „Pěvecké sbory“, cena poroty za nejlépe provedenou povinnou skladbu
  Přehlídka církevních škol Odry – 22.-24.3.2011: ocenění poroty za prožitek interpretace

 • 2010

  Hudební festival pedagogických škol v Litomyšli: zlaté pásmo

 • 2009

  In canto sul Garda (mezinárodní sborová soutěž Itálie): zlatá medaile – kategorie „Tradiční hudba“, stříbrná medaile – kategorie „Duchovní hudba“, stříbrná medaile – kategorie „Spirituál-gospel“
  Hudební festival pedagogických škol v Litomyšli: stříbrné pásmo

Odkaz do fotogalerie Pěveckého sboru Cantate

Odkaz na Facebook stránku Cantate

Starší stránky sboru