Poslání školy

O nás

 • Pod jednou střechou nabízíme tři obory zakončené maturitní zkouškou: osmileté gymnázium, pedagogické lyceum, předškolní a mimoškolní pedagogiku.
 • Svou kapacitou zajišťujeme rodinnou atmosféru s osobním přístupem pedagogů a zamezujeme anonymitě žáků.
 • Formujeme své žáky k odpovědnosti, samostatnosti a tvořivosti, spolu s respektováním života, svobody člověka a lidské sounáležitosti.

Naše hodnoty

 • vzájemná důvěra
 • partnerský přístup
 • týmová spolupráce
 • slušnost
 • píle a pracovitost
 • laskavost, náročnost a důslednost
 • otevřená komunikace a jednání fair play
 • úcta k Bohu, k sobě, k druhým lidem

Kvality školy

 • bezpečné a přátelské prostředí
 • osobnostní rozvoj
 • individuální přístup k žákům se specifickými vzdělávacími potřebami
 • důraz na osobní rozvoj mimořádně nadaných žáků
 • spolupráce s rodiči
 • podpora od duchovních i pedagogických autorit