Obecné informace

Školní klub KOTVA - Obecné informace

Školní klub Kotva je určen pro všechny žáky nižšího gymnázia a pro další zájemce z druhého stupně okolních škol.

Členství v klubu je bezplatné, pouze je nutné do 15. října odevzdat přihlášku. Maximální kapacita klubu je 200 účastníků.

Jeho cílem je nabízet žákům smysluplné trávení volného času, pestré aktivity, rozvoj schopností, dovedností a talentu, rozvoj spolupráce a komunikace s vrstevníky.

Činnost školního klubu je rozčleněna do 5 základních oblastí –

  1. Pravidelné zájmová činnost – kroužky.
  2. Spontánní činnost v prostorách školní klubovny – otevřený klub.
  3. Příležitostné akce – sportovní, tvořivé, noční, sezonní, duchovní, společenské,…
  4. Programy – pro holky, pro kluky, duchovní, animátorský
  5. Tábory a vícedenní akce o všech prázdninách

Otevírací doba klubu:

Pondělí                           11:00 – 17:00
Út – Čt   7:00 – 9:00     11:00 – 17:00
Pátek     7:00 – 9:00     11:00 – 15:00

ŠVP Školní klub Kotva

Přihláška do Školního klubu Kotva