Společenství přátel školy

SPOLEČENSTVÍ PŘÁTEL CYRILOMETODĚJSKÉ ŠKOLY V BRNĚ z.s.

Občanské sdružení bylo založeno 22.7.2003, kdy byly zaregistrovány ministerstvem vnitra jeho stanovy.

Adresa
Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno z.s.
Lerchova 63
60200 Brno

Datová schránka: trbxy9s
Telefon – 543 423 751
E-mail – cm.spolecenstvi@cmgp.cz
– 26636506
Bankovní spojení –2601007506/2010
Kontaktní osoby – Mgr. Marie Javorová  – předseda spolku, Jitka Coufalová  – hospodář spolku

Cíl činnosti sdružení

 • duchovní, finanční a hmotná podpora školních a mimoškolních aktivit Cyrilometodějského gymnázia a střední odborné školy pedagogické v Brně
 • propagace a reprezentace CMGaSOŠPg
 • zprostředkování zahraničních kontaktů
 • podle možností podpora těchto dalších oblastí: kulturní, vzdělávací a sportovní činnost, partnerské a rodinné vztahy
 • předcházení drogové a alkoholické závislosti a dalším negativním vlivům na mládež
 • výpomoc sociálně slabším studentům CMGaSOŠPg

Aktivity podporované sdružením

 • pěvecký sbor
 • dramatický kroužek
 • víkendové akce
 • jednorázové aktivity
 • adaptační pobyty – seznamovací pobyty prvních ročníků
 • školní orchestr

Činnosti sdružení podporují 

 • drobní dárci z řad rodičů, přátel školy, firem, podniků

Členství

Členem se může stát každá fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, která podá písemnou přihlášku do spolku a která současně souhlasí se stanovami a podporuje cíle sdružení.

Členský příspěvek pro rok 2023 byl schválen ve výši 200,-Kč.

Dokumenty

Stanovy sdružení
Přihláška