Cyrilometodějský orchestr

Cyrilometodějský orchestr

Orchestr je proměnlivé uskupení všech, kteří si chtějí zahrát -a mají čas. Na gymnáziu i na pedagogickém lyceu a PMP je spousta hudebně nadaných studentů, někteří z nich mají i čas chodit do zkoušek:-)
Společně se scházíme jednou týdně a občas musíme skladby doladit na krátkém soustředění. Ke společný zážitkům z hudby na koncertech se přidávají společně prožité dny na festivalech Církevních škol nebo pedagogických škol, často společně se školním sborem.
Studenty myslím motivuje a obohacuje i zkušenost s komorní hudbou, nutnost pohotově číst z not nebo vzájemná souhra. Mnozí z nich také mají důvod se na svůj nástroj dále zdokonalovat.
Pravda je, že se učíme jeden od druhého a zapojili jsme i dva naše profesory.
Momentálně nás baví swing….

Fotogalerie pěveckého sboru Cantate – ve výstavbě

Stránky orchestru na Facebooku