Školská rada

Zástupci zřizovatele :

 • s. Hedvika, Mgr. Ludmila Šimšíková
 • s. Immaculata, Mgr. Magdaléna Kratochvílová
 • s. Františka, Mgr. Ludmila Kadlčíková
 • s. Simeona, Anna Hunčová

Zástupci zaměstnanců školy :

 • Mgr. Ladislav Zemánek – předseda
 • PhD. Ludmila Svrčulová – místopředseda
 • Mgr. Vojtěch Veselý
 • Mgr. Dominika Močubová

Zástupci zletilých a nezletilých žáků :

 • Mgr. Veronika Hanáková (za rodiče)
 • Mgr. Pavla Míčková (za rodiče)
 • Andrea Syrovátková (za studenty)
 • Jan Míček (za studenty)

Dokumenty :

Volební řád
Jednací řád
Školská rada – zákonné vymezení
Zřizovací listina

Zápisy z jednání:

Zápisy z činnosti Školské rady za období :

Zprávy z průběhu voleb :

 

E-mail : skolskarada@cmgp.cz