Školní psycholog

Školní psycholog

Jméno a příjmení: Mgr. Terezie Tučková
Kontakt: Kabinet 302
543 423 768, 703 320 107
e-mail: tuckova(zav)cmgp.cz
Konzultační hodiny: středa 11 – 15h
čtvrtek 9 – 13h
pátek 9 – 13h

 

Kdo je školní psycholog?

Školní psycholog je člen školního poradenského pracoviště.

Čemu se věnuje?

  • pomoci žákům při řešení studijních i osobních problémů
  • krizové intervenci žákům
  • podpoře zdravého klimatu tříd
  • motivaci a podpoře adekvátního hodnocení žáků
  • odbornému poradenství žákům a jejich zákonným zástupcům v oblasti osobnostního rozvoje