Školní psycholog

Školní psycholog

Jméno a příjmení: Mgr. Ondřej Fajstavr
Kontakt: Kabinet 302
543 423 768, 703 320 107
e-mail: fajstavr(zav)cmgp.cz
Konzultační hodiny: Pro žáky
pondělí: 9:00 – 13:00
úterý: 8:00 – 12:00
středa: 10:00 – 14:00
čtvrtek: 12:00 – 15:30

Pro rodiče
čtvrtek: 15:30 – 18:00
V jinou dobu nutná telefonní nebo e-mailová domluva.

 

Kdo je školní psycholog?

Školní psycholog je člen školního poradenského pracoviště.

Čemu se věnuje?

  • pomoci žákům při řešení studijních i osobních problémů
  • krizové intervenci žákům
  • podpoře zdravého klimatu tříd
  • motivaci a podpoře adekvátního hodnocení žáků
  • odbornému poradenství žákům a jejich zákonným zástupcům v oblasti osobnostního rozvoje