Školní psycholog

Školní psycholog

Jméno a příjmení: Mgr. Marika Lažková
Kontakt: 543 425 233
e-mail: lazkova@cmgp.cz
Konzultační hodiny:  po telefonické nebo e-mailové domluvě