Školné – večerní studium

Pravidla pro vybírání školného ve večerní formě studia

  • Možnost vybírat školné vyplývá z ustanovení § 123 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb., v platném znění).
  • Výše školného je stanovena na 8 000,-/ školní rok.
  • Úhrada školného je prováděna bezhotovostně (číslo účtu: 6964370257 / 0100, variabilní symbol: rodné číslo žáka), a to buď jednorázově na celý školní rok se splatností do 30. 5. za následující školní rok, nebo ve dvou splátkách: 4.000,- Kč (na období září až leden) se splatností do 30. 5. předcházejícího školního roku a 4.000,- Kč (na období únor až červen) se splatností do 30. 1. příslušného školního roku.
  • Od 1. 9. 2022 je výše školného pro nové studenty stanovena na 12 000,-.