Obecné informace

Matematika - Obecné informace

Matematice na osmiletém gymnáziu je věnován tradiční velký prostor. Studenti mají ve všech ročnících předmět Matematika po čtyřech hodinách týdně, s výjimkou primy a sekundy, kde mají studenti pět hodin matematiky týdně. V oktávě mají studenti možnost zvolit si povinně volitelný předmět Seminář z matematiky s dvouhodinovou dotací týdně. V každém ročníku je jedna hodina týdně půlená. Většina gymnázií v souvislosti s tvorbou vlastního školního vzdělávacího programu přešla v posledních letech na schéma krácení hodin v povinných blocích a navýšení hodin v povinně volitelných blocích. Naše gymnázium se však v předmětu Matematika touto cestou nevydalo, protože jsme přesvědčeni, že “královna věd” je základem pro pochopení ostatních vědních oborů. Chceme umožnit všem studentům kvalitní matematickou průpravu bez ohledu na to, kterým směrem se v posledních ročnících studia na gymnáziu budou profilovat.

Gymnaziální matematika si klade poměrně vysoké cíle. Na jedné straně učí studenty tvořivě a logicky konzistentně přemýšlet (například student primy gymnázia by měl být schopen sám odvodit, jak se budou zlomky navzájem sčítat a násobit). Na straně druhé vede studenty ke správným a rychlým aplikacím nabytých vědomostí (získanou znalost nebude odvozovat pokaždé, ale zažije a zautomatizuje si ji dostatečným množstvím spočítaných příkladů). Domníváme se, že jedno bez druhého nemůže správně fungovat a snažíme se studenty v tomto duchu formovat.

Matematika na gymnáziu navíc studentům nabízí poměrně široké uplatnění v soutěžích, kterých se naše škola aktivně účastní. Každoročně mají studenti možnost navštěvovat Matematický kroužek, ve kterém je prostor i pro přípravu na tyto soutěže. V nich naši studenti dosahují již pravidelně výborných výsledků.

Matematika ve čtyřletých oborech pedagogické školy není profilovým předmětemNa obou oborech je vyučována ve všech čtyřech ročnících s tříhodinovou dotací týdně, ve čtvrtém ročníku mají studenti možnost zvolit si povinně volitelný předmět Seminář z matematiky s dvouhodinovou dotací týdně.