Německo – Düsseldorf

Německo – Düsseldorf

Odborná pedagogická praxe v Düsseldorfu pro studentky čtvrtého ročníku oboru předškolní a mimoškolní pedagogika začala v červnu 2015 malým, nevinným příběhem.

To se po letech setkali dva spolužáci z gymnázia a zrodila se myšlenka získání pedagogických zkušeností v zahraničí, až v dalekém Düsseldorfu. (Současný ředitel školy Štěpán Policer měl po 20 letech od maturity sraz se spolužáky z gymnázia, na němž se, mimo jiné, setkal i s otcem Jiřím Brabcem, který nyní pobývá na misii v Mexiku, ale před dvěma lety skončilo jeho několikaleté duchovní působení v Düsseldorfu.) „Slovo dalo slovo” a zrodila se myšlenka navázání spolupráce. Jen jak ji uskutečnit? A protože se jednalo o bilingvní mateřskou školu o třech odděleních, tak by se dalo říci, že tu snad ani není problém, jen je potřeba hodně práce a iniciativy. Za podpory vedení školy a úsilí nadšených pedagogů se spolupráce pomalu rozjela…

Nadšení studentů pro tuto neznámou a dalekou cestu bylo velké, ve třídě se přihlásilo dvanáct zájemkyň. Vzhledem k počtu míst však musel proběhnout výběr losováním a poslední den v měsíci listopadu 2015 už odjížděl autobus se čtyřmi studentkami a dvěma doprovodnými pedagogy směr Düsseldorf. Všichni byli plni očekávání nových zkušeností a zážitků, ale i obav z možné jazykové bariéry.

Úžasné pedagogické zkušenosti sbíraly studentky v soukromé křesťanské mateřské škole v Düsseldorfu ve dvou odděleních pod vedením ředitelky Mary Braun a dalších zkušených pedagogů. Ubytování jim poskytlo společenství sester Regnum Christi a volné chvíle trávily tento nádherný adventní čas za doprovodu sestry Evy Gloserové (česká občanka) nejen v tomto německém velkoměstě, ale měly možnost poznávat i blízké okolí a navštívit slavnostní mši svatou v Kolíně nad Rýnem.

Tři bohatě naplněné týdny utekly jako voda a přiblížil se čas odjezdu. Počáteční velké rozpaky vystřídalo srdceryvné loučení s krásným prostředím a velmi příjemnými lidmi. Nyní už jen zůstávají zúčastněným nezapomenutelné vzpomínky a cenné životní zkušenosti.