Přírodní vědy

Přírodní vědy


Levoča – Mliečna cesta

Ve dnech 25. – 28.4.2017 bylo 8 studentů třídy G5 a 2 studenti třídy Pl1 v doprovodu Mgr. Krchňákové a Mgr. Jaškové na výměnném pobytu na našem partnerském Gymnáziu sv. Františka s Assisi v Levoči. Pobyt byl zaměřený na navázání kamarádských vztahů se studenty naší partnerské školy a na přírodní vědy. Měli jsme možnost prohlédnout si naši partnerskou... číst dále

Den Země

Dne 19.4.2017 proběhl na naší škole Den Země určený středoškolákům. Přednášejícím byl prof. Mgr. Tomáš Tyc Ph.D. Program obsahoval dvě části. V první části byla přednáška na téma Neviditelné pláště a transformační optika. V druhé části proběhla experimentální show, kde přednášející demonstroval spoustu experimentů z různých oblastí fyziky (optika, mechanika, elektromagnetismus,…). Studenti měli možnost se do experimentů aktivně... číst dále

Krajské kolo Chemické olympiády kategorie C

12.4.2017 proběhlo na Chemické fakultě VUT Brno krajské kolo Chemické olympiády, kategorie C, do kterého postoupil Adam Křivka z G5. Adam se umístil na 17. místě. Gratulujeme!  

Den ptactva

Zoo Brno již tradičně pořádala soutěž pro čtyřčlenná družstva druhého stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Z naší školy jsme vypravily dvě družstva – jedno složené z mladších žáků (G1 + G2) a druhé ze starších žáků (G3 + G4), kteří už na této soutěži byli v předcházejících letech.  Procházka zahradou spojená se soutěžním kvízem rozhodla... číst dále

Chemická olympiáda – školní kolo

Dne 20.3.2017 proběhlo na naší škole školní kolo Chemické olympiády, kategorie C, kterého se zúčastnili Kryštof Kotek, Adam Křivka a Jiří Možný z G5.  

Exkurze MU

V pátek 9.12.2016 se studenti kroužku Mladých Einsteinů zúčastnili exkurze do laboratoří Ústavu teoretické fyziky pro kondenzaci pevných látek na Přírodovědecké fakultě Masarykovy Univerzity. Nejprve byli studenti seznámeni s prací v čistém prostředí, s výrobou křemíkových desek, čipů. Dále měli možnost ovládat například elektronový mikroskop, viděli experimenty a funkci rentgenů, pokus na interferenci s laserem. Vše proběhlo s odborným komentářem pracovníků... číst dále

Den Země

Studenti PMP1 si na Den Země připravili soutěž na aktuální ekologická témata nebo globální otázky. Žáci nižšího gymnázia v rámci soutěže procházeli jednotlivými stanovišti, kde se plnili zadané úkoly hravou formou. Při hledání odpovědí získávali nové poznatky související s daným tématem.   Dozvěděli se například o spravedlivém obchodě „Fair Trade“,  o plenění deštných pralesů kvůli výrobě palmového oleje, o výrobě plastů a jejich... číst dále

G3 – exkurze ZOO savci

První jarní vycházka vlčat.My z G3 jsme je viděli v ZOO Brno.

Den Země

Před 65 milióny došlo k vymření dinosaurů a to díky desetikilometrové planetce, která se srazila se Zemí. Jenže toto masivní vymírání nebylo jediným, kterým život na Zemi prošel. Existují i další procesy, které jsou potenciální hrozbou pro naši Zemi – a právě na tohle téma hovořila Mgr. Lenka Zychová z Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky.... číst dále

Středoškolská odborná činnost

SOČ je soutěží talentovaných středoškoláků v řešení odborných problémů v 18 vědních oborech. Probíhá zpravidla ve třech kolech formou soutěžních přehlídek, ve kterých soutěžící své práce obhajují. Nejúspěšnější řešitelé jsou často vybíráni k účasti na obdobných mezinárodních soutěžích. Cílem této soutěže vyhlašované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a garantované od ledna 2014 Národním istitutem pro... číst dále