Rakousko – Sacré Coeur

Projekt Sacré Coeur – studijní pobyt v Rakousku

Studenti němčiny, kteří jsou schopni bezpečné komunikace a mají zájem studovat na rakouském gymnáziu, mohou využít smlouvy uzavřené r. 2002 mezi Cyrilometodějským gymnáziem a Gymnáziem Sacré Coeur ve Vídni. Zájemci (nejlépe dvojice studentů) budou zařazení na jeden či dva semestry do odpovídající třídy rakouské školy, kde mohou studovat bez placení školného. Student tak hradí pouze stravu a příspěvek na ubytování (Cyrilometodějské gymnázium pro své studenty pronajímá ve Vídni byt, na jehož nájemné studenti finančně přispívají).

Zájemci o studijní pobyt na Gymnáziu Sacré Coeur ve Vídni nebo jejich rodiče se mohou kdykoliv osobně nebo mailem obrátit na PhDr. Dagmar Peňázovou.

Příspěvek do almanachu u příležitosti 10. výročí CMG na téma spolupráce s Gymnáziem Sacré Coeur