Akce a soutěže

Společenské vědy - Akce a soutěže


Historická procházka Brnem

Dne 18.12. proběhla historická procházka Brnem. Studenti během měsíce listopadu připravili ve dvojicích prezentace  na zvolené téma, které si předtím vylosovali. Tématem prezentací byly jednotlivé památky města Brna. Například náměstí Svobody, kašna Parnas, Reduta, Zelný trh, Dietrichsteinský palác, Kleinův palác atd.

Projekt G3 – zeměpis/dějepis/angličtina

Třída G3 se zapojila do projektu mezipředmětových vazeb. V rámci tohoto projektu každý sestavil zajímavosti o tématu, který si vylosoval. Téma se týkalo památek, měst a míst, která se nachází ve Velké Británii. V první části měli studenti najít informace o této zajímavosti a napsat je v angličtině. V druhé části tyto informace přeložili do češtiny.

Moravské muzeum – Pravěk Moravy

Studenti G1 navštívili exkurzi v Moravském muzeu (Dietrichsteinský palác). Expozice podává přehled vývoje osídlení Moravy od prvních stop člověka na moravském území až po období před vystoupením Slovanů, tj. v časovém úseku zhruba 800 000 let př. n. l. do poloviny 6. st. n. l. Exponáty jsou prezentovány jednak v chronologickém sledu ve vitrinách věnovaných jednotlivým... číst dále

Technické muzeum – Průmysl Moravy

Studenti PL2 a G4 navštívili výstavu Průmysl Moravy 1918 . Jejím záměrem je ukázat návštěvníkům, jak dramatické události prvních tří dekád 20. století v Evropě ovlivnily podobu a stav průmyslu na Moravě, přiblížit změny struktury průmyslu vlivem rozpadu Rakousko-Uherska a nástup nových technologií. Hlavní část výstavy se soustředí na nejdůležitější a nejtypičtější odvětví průmyslu na Moravě.... číst dále

MUDr. Tomáš Šebek (Lékaři bez hranic): Nejen o Afghánistánu

Ve čtvrtek 6. prosince 2018 nás opět navštívil člen mezinárodní organizace Lékaři bez hranic (Médecins sans frontières, MSF). Pozvání tentokrát přijal MUDr. Tomáš Šebek, který studenty tříd G6, G7 a PL2 ve velmi poutavém vyprávění seznámil se svými zkušenostmi z misí (nejen) v Afghánistánu. Tomáš Šebek vystudoval všeobecné lékařství na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.... číst dále

100 let republiky

… živý obraz se liší od obrazu na plátně jen tím, že jako materiálu je tu použito živých lidí a reálných předmětů. (… ) Jejich obliba tkvěla nepochybně v tom, že se tu mohli umělecky uplatnit i lidé bez jakéhokoli talentu. Měly většinou masový ráz. Někdy byl počet aktérů tak velký, že už nezbyl nikdo,... číst dále

Cestománie

V průběhu školního roku se uskutečnilo několik cestopisných přednášek. Studenti si vybrali různá témata, jako například Bali, Švýcarsko, Galapágy a Nepál. Krásné vyprávění a spoustu fotografií poskytla cestovatelka Marie Lollok Klementová alias Děvče z hor. Tato cestovatelka tvoří hodnoty pro rakouský Alpenverein, sekci Edelweiss. Kromě toho vlastní několik certifikátů, jako například mezinárodní horský průvodce UIMLA, průvodce... číst dále

Projektové dny

V měsíci květnu proběhly projektové dny ve třídách G5 (Rozvojová spolupráce a vzájemná solidarita) a G6 (Multikulturní výchova). Studenti ve skupinkách sestavili prezentace, které se týkaly vybraných témat. Následně prezentovali před třídou.Pro dopolední výuku byly připraveny úkoly ve skupinkách. Třída G6 v rámci projektu navštívila Muzeum romské kultury s programem Příběh Romů, včetně fotografické výstavy.

Přednáška „Společnost a právo ve středověku“

Dne 23. března 2018 se v rámci výuky dějepisu G5 uskutečnila přednáška Jana Klašky, absolventa našeho gymnázia a t.č. studenta Právnické fakulty MU, na téma „Společnost a právo ve středověku“.