Akce a soutěže

Společenské vědy - Akce a soutěže


Haló, tady Anna!

V průběhu února 2019 se studenti G4 zúčastnili třídního projektu „Haló, tady Anna!“, rozvíjejícího mezipředmětové vztahy českého jazyka a literatury s výukou dějepisu a občanské a prosociální výchovy. Studenti se během skupinové práce zamýšleli nejen nad světoznámou prózou Deník Anny Frankové, ale za pomoci komiksového zpracování osudů jejich vrstevnice Anny Frankové, německé dívky židovského původu... číst dále

Beseda s Pavlem Svobodou, europoslancem a předsedou Výboru pro právní záležitosti JURI

Ve středu 27. února 2019 proběhla na naší škole beseda s panem Pavlem Svobodou, europoslancem a předsedou Výboru pro právní záležitosti JURI. Zajímavou přednášku o historii Evropské unie, zásluhách francouzského politika, diplomata a ekonoma Jeana Monneta a otázce míru, který dnes v podstatě zažíváme nejdelší od dob třicetileté války, si vyslechli studenti vyšších ročníků gymnázia... číst dále

8. Akademický den CMGaSOŠPg Brno

Ve středu 30. 1. 2019 proběhl v kostele sv. Augustina již 8. ročník Akademického dne CMGaSOŠPg Brno. Tématem, které spojovalo obě přednášky, bylo  „hrdinství“ – akce Anthropoid a současné mise AČR. Hosté: doc. Mgr. Jan Stejskal, MA, Ph.D.: Taková „normální rodinka“ a operace Anthropoid pplk. ing. Zdeněk Mikulka, B. Th., Ph. D. : Hrdinství a současné... číst dále

Historická procházka Brnem

Dne 18.12. proběhla historická procházka Brnem. Studenti během měsíce listopadu připravili ve dvojicích prezentace  na zvolené téma, které si předtím vylosovali. Tématem prezentací byly jednotlivé památky města Brna. Například náměstí Svobody, kašna Parnas, Reduta, Zelný trh, Dietrichsteinský palác, Kleinův palác atd.

Projekt G3 – zeměpis/dějepis/angličtina

Třída G3 se zapojila do projektu mezipředmětových vazeb. V rámci tohoto projektu každý sestavil zajímavosti o tématu, který si vylosoval. Téma se týkalo památek, měst a míst, která se nachází ve Velké Británii. V první části měli studenti najít informace o této zajímavosti a napsat je v angličtině. V druhé části tyto informace přeložili do češtiny.

Moravské muzeum – Pravěk Moravy

Studenti G1 navštívili exkurzi v Moravském muzeu (Dietrichsteinský palác). Expozice podává přehled vývoje osídlení Moravy od prvních stop člověka na moravském území až po období před vystoupením Slovanů, tj. v časovém úseku zhruba 800 000 let př. n. l. do poloviny 6. st. n. l. Exponáty jsou prezentovány jednak v chronologickém sledu ve vitrinách věnovaných jednotlivým... číst dále

Technické muzeum – Průmysl Moravy

Studenti PL2 a G4 navštívili výstavu Průmysl Moravy 1918 . Jejím záměrem je ukázat návštěvníkům, jak dramatické události prvních tří dekád 20. století v Evropě ovlivnily podobu a stav průmyslu na Moravě, přiblížit změny struktury průmyslu vlivem rozpadu Rakousko-Uherska a nástup nových technologií. Hlavní část výstavy se soustředí na nejdůležitější a nejtypičtější odvětví průmyslu na Moravě.... číst dále

MUDr. Tomáš Šebek (Lékaři bez hranic): Nejen o Afghánistánu

Ve čtvrtek 6. prosince 2018 nás opět navštívil člen mezinárodní organizace Lékaři bez hranic (Médecins sans frontières, MSF). Pozvání tentokrát přijal MUDr. Tomáš Šebek, který studenty tříd G6, G7 a PL2 ve velmi poutavém vyprávění seznámil se svými zkušenostmi z misí (nejen) v Afghánistánu. Tomáš Šebek vystudoval všeobecné lékařství na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.... číst dále