Pedagogické lyceum

Pedagogické lyceum (78-42-M/03)

Pedagogické lyceum je typ obecné přípravy na vysoké školy či vyšší odborné školy, zejména na pedagogické a další humanitní obory. Přímé pracovní uplatnění je asistent pedagoga a podle studované specializace i v oblasti zájmového vzdělávání. Charakteristické pro obor jsou dva jazyky (anglický a německý), základ všeobecně vzdělávacích předmětů a odborné předměty pedagogika, psychologie a specializace hudební, výtvarná či dramatická výchova dle výběru studenta. Lyceum je rovnocenná alternativa gymnázia s posílením pedagogicko-psychologického a uměleckého zaměření. Studenti se mohou realizovat jak v různých uměleckých soutěžích, tak i v oblasti výchovné činnosti s různými věkovými skupinami, dostávají však i spolehlivý základ pro další studium. Specializace z výchovy, kterou si na konci prvního ročníku vybírají, umožňuje v dalších ročnících hlubší vhled do oblasti hudby, výtvarného či dramatického umění, včetně jejich aplikace do vzdělávání i praktické vlastní tvorby. Praxe na lyceu dá nahlédnout do oblasti, kam směřují budoucí aspirace, studenti ve třetím a čtvrtém ročníku mohou jít do nejrůznějších zařízení školních, mimoškolních i sociálních. Zajímavostí je i praxe v Stuttgartu, kde se spojí požadavky pedagogické s jazykovými. Profilovou maturitní zkoušku skládají studenti z absolvované specializace a dle výběru z pedagogiky nebo psychologie.

Odborné předměty: pedagogika, psychologie, specializace z hudební výchovy či specializace z výtvarné výchovy či specializace z dramatické výchovy, seminář z pedagogiky či seminář z psychologie.
Všeobecné předměty: Čj, Aj,  Nj, Konverzace z Aj nebo Nj,  M, F, Ch, Bi, D, Zsv, Ict, Zek, Tv, Křesťanská a etická výchova, společenskovědní seminář či seminář z biologie; v 1. ročníku: Vv, Hv, Dv.

Profil absolventa: Absolvent je připraven k dalšímu vzdělávání na vysokých a vyšších odborných školách, zejména v oborech pedagogika, psychologie, sociální pedagogika a sociální práce nebo v oborech připravujících učitele a vychovatele a v oborech studované specializace. Absolvent se uplatní, v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících v platném znění, jako pedagog volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání dětí, nebo jako asistent pedagoga. Osvojené klíčové kompetence spolu s odborným vzděláním mu umožní uplatnit se v různých organizacích a institucích zaměřených na volný čas dětí, popřípadě i dospělých.

Školní vzdělávací program SVP PL 2023 SVP PL platne kapitoly 16 21 22 v 2023
Osnovy
Anglicky jazyk PL
Biologie PL
Cesky jazyk jazykova vychova PL
Cesky jazyk komunikacni a slohova vychova PL
Cesky jazyk literatura PL
Dejepis PL
Dramaticka vychova PL
Eticka vychova PL
Fyzika PL
Hudebni vychova PL
Chemie PL
Informacni a komunikacni technologie PL
Konverzace z anglickeho jazyka PL
Konverzace z nemeckeho jazyka PL
Krestanska a eticka vychova PL 22
Matematika PL
Nabozenska vychova PL
Nemecky jazyk PL
Pedagogika PL
Psychologie PL
Seminar z biologie PL
Seminar z pedagogiky PL
Seminar z psychologie PL
Specializace z hudebni vychovy PL
Specializace z dramaticke vychovy PL
Specializace z vytvarne vychovy PL
Spolecenskovedni seminar PL
Telesna vychova PL
Vytvarna vychova PL
Zaklady ekonomiky PL
Zaklady spolecenskych ved PL