Pedagogické lyceum

Pedagogické lyceum (78-42-M/03)

Pedagogické lyceum je typ obecné přípravy na vysoké školy či vyšší odborné školy, zejména na pedagogické a další humanitní obory. Přímé pracovní uplatnění je asistent pedagoga a podle studované specializace i v oblasti zájmového vzdělávání. Charakteristické pro obor jsou dva jazyky (anglický a německý), základ všeobecně vzdělávacích předmětů a odborné předměty pedagogika, psychologie a specializace hudební, výtvarná či dramatická výchova dle výběru studenta. Lyceum je rovnocenná alternativa gymnázia s posílením pedagogicko-psychologického a uměleckého zaměření. Studenti se mohou realizovat jak v různých uměleckých soutěžích, tak i v oblasti výchovné činnosti s různými věkovými skupinami, dostávají však i spolehlivý základ pro další studium. Specializace z výchovy, kterou si na konci prvního ročníku vybírají, umožňuje v dalších ročnících hlubší vhled do oblasti hudby, výtvarného či dramatického umění, včetně jejich aplikace do vzdělávání i praktické vlastní tvorby. Praxe na lyceu dá nahlédnout do oblasti, kam směřují budoucí aspirace, studenti ve třetím a čtvrtém ročníku mohou jít do nejrůznějších zařízení školních, mimoškolních i sociálních. Zajímavostí je i praxe v Stuttgartu, kde se spojí požadavky pedagogické s jazykovými. Profilovou maturitní zkoušku skládají studenti z absolvované specializace a dle výběru z pedagogiky nebo psychologie.

Odborné předměty: pedagogika, psychologie, specializace z hudební výchovy či specializace z výtvarné výchovy či specializace z dramatické výchovy, seminář z pedagogiky či seminář z psychologie.
Všeobecné předměty: Čj, Aj,  Nj, Konverzace z Aj nebo Nj,  M, F, Ch, Bi, D, Zsv, Ict, Zek, Tv, volitelně náboženská či etická výchova, společenskovědní seminář či seminář z biologie; v 1. ročníku: Vv, Hv, Dv.

Profil absolventa: Absolvent lycea je připraven k dalšímu vzdělávání na vysokých a vyšších odborných školách, zejména v oborech pedagogika, psychologie, sociální pedagogika a sociální práce nebo v oborech připravujících učitele a vychovatele. Má předpoklady také pro práci asistenta pedagoga nebo pro pomoc rodině při individuálním vzdělávání dětí, podle studované specializace se může uplatnit v oblasti volného času a zájmové činnosti dětí i dospělých. Osvojené klíčové kompetence spolu s odborným vzděláním mu umožní uplatnit se v různých organizacích a institucích zaměřených na práci s dětmi i dospělými i získat úplnou kvalifikaci pro práci ve školství nebo v sociálních službách také zkráceným studiem některého ze středoškolských oborů vzdělání.

Školní vzdělávací program SVP PL 2022 SVP PL 2021 SVP PL 2016
Osnovy
Anglicky jazyk PL
Biologie PL
Cesky jazyk jazykova vychova PL
Cesky jazyk komunikacni a slohova vychova PL
Cesky jazyk literatura PL
Dejepis PL
Dramaticka vychova PL
Eticka vychova PL
Fyzika PL
Hudebni vychova PL
Chemie PL
Informacni a komunikacni technologie PL
Konverzace z anglickeho jazyka PL
Konverzace z nemeckeho jazyka PL
Krestanska a eticka vychova PL 22
Matematika PL
Nabozenska vychova PL
Nemecky jazyk PL
Pedagogika PL
Psychologie PL
Seminar z biologie PL
Seminar z pedagogiky PL
Seminar z psychologie PL
Specializace z hudebni vychovy PL
Specializace z dramaticke vychovy PL
Specializace z vytvarne vychovy PL
Spolecenskovedni seminar PL
Telesna vychova PL
Vytvarna vychova PL
Zaklady ekonomiky PL
Zaklady spolecenskych ved PL

Seznam studijní literatury: PL1, PL2, PL3, PL4