Speciální pedagog

Speciální pedagog

Jméno a příjmení: PaedDr. Karla Hrabčíková
Mgr. Kristina Vaňková
Kontakt:  

Hrabčíková
kabinet č. 101c
543 423 765
e-mail: hrabcikova@cmgp.cz

Vaňková
kabinet 203a
543 423 754
e-mail: vankova@cmgp.cz

Konzultační hodiny:  

Hrabčíková
pondělí a úterý: 11:55 – 12:40

Vaňková
středa: 10:50 – 12:40

Ostatní konzultace po domluvě.

 

Kdo je speciální pedagog?
Speciální pedagog koordinuje pedagogické pracovníky v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb žáků, spolupracuje s  třídními učiteli, s výchovným poradcem, se spirituálem školy a metodikem prevence.

A čemu se věnuje?

  • provádí speciálně pedagogické poradenství žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům;
  • spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními a dalšími institucemi při zajištění podpůrných opatření;
  • provádí primární diagnostiku a podává doporučení na přehodnocení stupně podpůrných opatření;
  • ve spolupráci s učiteli navrhuje identifikaci nadání a koordinuje práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky;
  • metodicky podporuje učitele při aplikaci speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy;
  • koordinuje zpracování a realizaci plánů pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů;