Obecné informace

Tělesná výchova - Obecné informace

Cílem výuky tělesné výchovy na naší škole je:

 • Vychovávat a vzdělávat pro celoživotní tělesnou zdatnost vedoucí ke zdravému životnímu stylu a tedy prožití šťastného života
 • Rozvíjet pozitivní vlastnosti osobnosti pomocí pohybových činností
 • Učit se žít zdravým životním stylem
 • Vést studenty k pravidelnému a radostnému provádění pohybových činností, ke kvalitě v pohybovém učení
 • Kultivovat v pohybových projevech a zlepšovat tělesný vzhled a celkové fyzické a psychické zdraví

Snažíme se:

 • Využít efektivně dotaci 2 hodin týdně ve všech ročnících
 • Naučit studenty, že pohyb má nezastupitelný význam v životě moderního vzdělaného člověka
 • Rozvíjet všestranně pohybové schopnosti a dovednosti
 • Pěstovat smysl pro „fair play“

Prostředky vedoucí k cílům mimo standartní hodiny TV:

 • Lyžařské výcvikové kurzy ( G2, G5, PL1, PMP1) včetně běžeckého lyžování
 • Cyklo – vodácké kurzy (PMP3)
 • Kurz bruslení (PMP3)
 • Plavání (G6, PL2, PMP2)
 • Kurz zdravotní tělesné výchovy (PMP3)
 • Sportovní den
 • Sportovní kroužky

Své sportovní nadání rádi měříme v různých soutěžích a turnajích, jsou to například:

 • Středoškolské turnaje ve florbale, volejbale a futsalu
 • Školská futsalová liga pro nižší gymnázium
 • Závody ve šplhu a silovém čtyřboji
 • Plavecké závody
 • Aerobic Master Class
 • Pohár rektora Univerzity Obrany
 • Soutěžní přehlídky pohybových skladeb
 • Juniorský Maraton a přespolní běhy
 • Turnaje v ultimate frisbee
 • Turnaje církevních škol ve volejbale, florbale a futsalu