Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Aktivity Školního poradenského pracoviště zajišťuje:
výchovný poradce, výchovný poradce – kariérový poradce, speciální pedagog, školní metodik prevence, školní psycholog, školní kaplani

Mgr. et Mgr., Bc. Jitka Nováková
Zástupce ředitele školy pro ŠVP, kariérový poradce
Mgr. et Mgr., Bc. Jitka NovákováZástupce ředitele školy pro ŠVP, kariérový poradce

SSP, Ps, Nv, Ev, Pg

543 423 753

Mgr. Radka Mrázová
Výchovný poradce
Mgr. Radka MrázováVýchovný poradce

Pg, Ps

543 423 752

Mgr. Soňa Jašková
Učitel, školní metodik prevence
Mgr. Soňa JaškováUčitel, školní metodik prevence

M, Ch

543 423 752

P. Ing. Jaroslav Němec
školní kaplan, učitel
P. Ing. Jaroslav Němecškolní kaplan, učitel

Nv, Ev

543 423 758

Mgr. Marika Lažková
školní psycholog
Mgr. Marika Lažkováškolní psycholog
PaedDr. Karla Hrabčíková
učitel, školní metodik prevence, speciální pedagog
PaedDr. Karla Hrabčíkováučitel, školní metodik prevence, speciální pedagog
Mgr. et Bc. Jaroslav Trávníček
školní kaplan, učitel
Mgr. et Bc. Jaroslav Trávníčekškolní kaplan, učitel

Nv, Ev

543 423 758

 

Výchovný poradce – Mgr. Radka Mrázová

 • koordinace poradenských služeb ve škole
 • řešení problémů spojených se školní docházkou
 • řešení problémů spojených se školním neprospěchem
 • pomoc při řešení výchovných a výukových problémů žáků
 • poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • komunikuje se Školskými poradenskými zařízeními (PPP, SVP…)
 • konzultační hodiny: pondělí: 13.45  – 14.25h, středa: 9.55 – 11.35h, pátek 9.55 – 10.40

Speciální pedagog – PaeDr. Karla Hrabčíková

 • organizace péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • pomoc při řešení výukových problémů žáků
 • komunikace se Školskými poradenskými zařízeními  (PPP, SPC)
 • konzultační hodiny: pondělí 12.50 – 13.35h, úterý 10.50 – 12.40h, středa 9.55 – 11.35h

Výchovný poradce – kariérový poradce – Mgr. et. Mgr. Jitka Nováková

 • podpora žáků při rozhodování v otázkách nasměrování dalšího vzdělávání a profesní orientace
 • podpora soft skills žáků a třídních kolektivů
 • konzultační hodiny: středa: 13.45  – 14.30 h 

Školní metodik prevence – PaeDr. Karla Hrabčíková – nižší gymnázium, Mgr. Soňa Jašková – střední škola

 • koordinace preventivních programů školy
 • prevence a řešení projevů rizikového chování
 • spolupráce na vytváření bezpečného klimatu tříd
 • konzultační hodiny: středa 12.50 – 13.35h

Školní psycholog  – Mgr. Marika Lažková

 • pomáhá řešit žákům studijní i osobní problémy
 • konzultační hodiny domluvou telefonicky nebo e-mailem

Školní kaplan – Ing. Jaroslav Němec, Mgr. Bc. Jaroslav Trávníček

 • provádí duchovní doprovázení žáků, pomáhají při orientaci v otázkách duchovního života formou přímých konzultací, e-mailových dotazů, účastí na akcích školy
 • podporují zdravé sociální klima školy i jednotlivých tříd
 • konzultační hodiny: čtvrtek 8.00 – 10.40h nebo po domluvě

Schůzky s pracovníky poradenského pracoviště je nutné dohodnout předem.