Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Aktivity Školního poradenského pracoviště zajišťuje:
výchovný poradce, výchovný poradce – kariérový poradce, speciální pedagog, školní metodik prevence, školní psycholog, školní kaplani

Mgr. et Mgr., Bc. Jitka Nováková
Zástupce ředitele školy pro ŠVP, kariérový poradce
Mgr. et Mgr., Bc. Jitka NovákováZástupce ředitele školy pro ŠVP, kariérový poradce

SSP, Ps, Nv, Ev, Pg

543 423 753

Mgr. Radka Mrázová
Výchovný poradce, učitel
Mgr. Radka MrázováVýchovný poradce, učitel

Pg, Ps

543 423 752

Mgr. Soňa Jašková
Učitel, školní metodik prevence
Mgr. Soňa JaškováUčitel, školní metodik prevence

M, Ch

543 423 771

P. Ing. Jaroslav Němec
Školní kaplan, učitel
P. Ing. Jaroslav NěmecŠkolní kaplan, učitel

Nv, Ev

543 423 758, 543 423 762

Mgr. Marika Lažková
Školní psycholog
Mgr. Marika LažkováŠkolní psycholog
PaedDr. Karla Hrabčíková
Školní metodik prevence, speciální pedagog
PaedDr. Karla HrabčíkováŠkolní metodik prevence, speciální pedagog
Mgr. et Bc. Jaroslav Trávníček
školní kaplan, učitel
Mgr. et Bc. Jaroslav Trávníčekškolní kaplan, učitel

Nv, Ev

543 423 762