Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Aktivity Školního poradenského pracoviště zajišťuje:
výchovný poradce, výchovný poradce – kariérový poradce, speciální pedagog, školní metodik prevence, školní psycholog, školní kaplan, koordinátor vzdělávání nadaných žáků.

Schůzky s pracovníky poradenského pracoviště je nutné dohodnout předem.

PaedDr. Karla Hrabčíková
Školní metodik prevence, speciální pedagog
PaedDr. Karla HrabčíkováŠkolní metodik prevence, speciální pedagog
Mgr. Soňa Jašková
Učitel, školní metodik prevence
Mgr. Soňa JaškováUčitel, školní metodik prevence

M, Ch

543 423 771

Mgr. Radka Mrázová
Výchovný poradce, učitel
Mgr. Radka MrázováVýchovný poradce, učitel

Pg, Ps

543 423 765

Mgr. et Mgr., Bc. Jitka Nováková
Zástupce ředitele školy pro ŠVP, kariérový poradce
Mgr. et Mgr., Bc. Jitka NovákováZástupce ředitele školy pro ŠVP, kariérový poradce

SSP, Ps, Nv, Ev, Pg

543 423 753

RNDr. Veronika Svobodová, Ph.D.
Učitel, koordinátor vzdělávání nadaných žáků
RNDr. Veronika Svobodová, Ph.D.Učitel, koordinátor vzdělávání nadaných žáků

M, Z, Kv

543 423 774

Mgr. Terezie Tučková
Školní psycholog
Mgr. Terezie TučkováŠkolní psycholog