Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Aktivity Školního poradenského pracoviště zajišťuje:
výchovný poradce, výchovný poradce – kariérový poradce, speciální pedagog, školní metodik prevence, školní psycholog, školní kaplan, koordinátor vzdělávání nadaných žáků.

Schůzky s pracovníky poradenského pracoviště je nutné dohodnout předem.

Mgr. BcA. Denisa Daňková
Učitel, kariérový poradce
Mgr. BcA. Denisa DaňkováUčitel, kariérový poradce

Pg, Dv, Ev, Ldm

543 423 780

Mgr. Ondřej Fajstavr
Školní psycholog
Mgr. Ondřej FajstavrŠkolní psycholog

543 423 768

PaedDr. Karla Hrabčíková
Učitel, školní metodik prevence, speciální pedagog
PaedDr. Karla HrabčíkováUčitel, školní metodik prevence, speciální pedagog
P. PhDr. Zdeněk Jančařík
Učitel, školní kaplan
P. PhDr. Zdeněk JančaříkUčitel, školní kaplan
Mgr. Soňa Jašková
Učitel, školní metodik prevence
Mgr. Soňa JaškováUčitel, školní metodik prevence

M, Ch

543 423 771

Mgr. Radka Mrázová
Učitel, výchovný poradce
Mgr. Radka MrázováUčitel, výchovný poradce

Pg, Ps, Pp

543 423 765

Mgr. et Mgr., Bc. Jitka Nováková
Zástupce ředitele školy pro ŠVP, kariérový poradce
Mgr. et Mgr., Bc. Jitka NovákováZástupce ředitele školy pro ŠVP, kariérový poradce

Ssp, Ps, Kv, Pg

543 423 753

RNDr. Veronika Svobodová, Ph.D.
Učitel, kariérový poradce, koordinátor vzdělávání nadaných žáků
RNDr. Veronika Svobodová, Ph.D.Učitel, kariérový poradce, koordinátor vzdělávání nadaných žáků

M, Z, Kv

543 423 774

Mgr. Kristina Vaňková
Vedoucí předmětové sekce Fj, speciální pedagog
Mgr. Kristina VaňkováVedoucí předmětové sekce Fj, speciální pedagog

Fj, Ssp

543 423 763