Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Mgr. et Mgr., Bc. Jitka Nováková
Zástupce ředitele školy pro ŠVP, kariérový poradce
Mgr. et Mgr., Bc. Jitka NovákováZástupce ředitele školy pro ŠVP, kariérový poradce

SSP, Ps, Nv, Ev, Pg

543 423 753

P. Mgr. Petr Beneš
Spirituál školy
P. Mgr. Petr BenešSpirituál školy

Nv, Ev

543 423 769

Mgr. Radka Mrázová
Výchovný poradce
Mgr. Radka MrázováVýchovný poradce

Pg, Ps

543 423 752

Mgr. Marika Lažková
školní psycholog
Mgr. Marika Lažkováškolní psycholog
PaedDr. Karla Hrabčíková
učitel, metodik prevence
PaedDr. Karla Hrabčíkováučitel, metodik prevence