Novinky

Exkurze sexty do Vídně

17. května jsme odjeli ranním vlakem do Vídně a tam jsme dopoledne poznávali historické centrum a pokoušeli se uvádět do vztahu spatřené architektonické struktury s brněnskými, připomínali společné architekty a také co vyhnalo Čechy z Vídně a Němce z Brna. Naše procházka začala u Karlskirche, vedla kolem opery a Albertiny k Štěpánskému dómu, zahrnula několik... číst dále

Edukační program s G3: GRAFIKY Z FABRIKY

Ve čtvrtek 16. května navštívila G3 edukační program v MORAVSKÉ GALERII s názvem: Grafiky z fabriky. Studenti se seznámili s tvorbou Vladimíra Boudníka a po vzoru jeho tvorby si vytvořili svoji vlastní grafiku. Edukační program se váže na průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, vede žáky k uvědomování si hodnoty různosti lidí, názorů, přístupů k řešení... číst dále

Sekunda a kvarta na Jarmarku pokusů

Kategorie:
Ve čtvrtek 9. května vyvrcholil tzv. „Jarmarkem pokusů“ celoroční projekt realizovaný ve spolupráci se science centrem VIDA. Studenti kvarty, kteří se podobného jarmarku zúčastnili na podzim, se nyní stali sami experimentátory a vytvořili vlastní stánky, na kterých se snažili mladším spolužákům přiblížit fyzikální jevy, které je během přípravy nejvíce zaujaly. Vzniklo tak deset stanovišť s různými... číst dále

Exkurze PL2 a PL3 do Berlína

Kategorie:
Na přelomu dubna a května vyrazili studenti a studentky pedagogického lycea na exkurzi do hlavního města Německa, do Berlína. Ačkoliv začala cesta zprvu velmi deštivě, po příjezdu na místo se vyjasnilo a celý pobyt proběhl již za ideálního počasí. Vyrovnat jsme se navíc museli s nepřítomnou hlavní vedoucí a organizátorkou celé akce, jež onemocněla a... číst dále