Třídní učitelé

Třídní učitelé

Třída Ročník Třídní učitel
G1 1 Mgr. Lukáš Synek
G2 2 RNDr. Jiří Pecl Ph.D
G3 3 Mgr. Marie Jeřábková, s. Kristína
G4 4 Mgr. Dominika Močubová
G5 5 Mgr. Miroslav Tesař
G6 6 Mgr. Lenka Mičánková
G7 7 Mgr. Vlastimil Proks
G8 8 Mgr. Kateřina Škrášková
PL1 1 Mgr. Pavel Jindřich Michele
PL2 2 BcA. Bc. Denisa Daňková
PL3 3 Mgr. Marek Štěpánek
PL4 4 Mgr. Ladislav Zemánek
PMP1 1 Kristína Honková
PMP2 2 Mgr. Vojtěch Veselý
PMP3 3 Mgr. Jana Šprtová
PMP4 4 PhDr. Ludmila Svrčulová
PMP1v 1 Mgr. Eva Melicharová
PMP2v 2 Mgr. Magdaléna Lipová