Třídní učitelé

Třídní učitelé

Třída Ročník Třídní učitel
G1 1 Mgr. Dominika Močubová
G2 2 Mgr. Lukáš Synek
G3 3 RNDr. Jiří Pecl Ph.D
G4 4 Mgr. Marie Jeřábková, s. Kristína
G5 5 Mgr. Kateřina Škrášková
G6 6 Mgr. Miroslav Tesař
G7 7 Mgr. Lenka Mičánková
G8 8 Mgr. Vlastimil Proks
PL1 1 Mgr. Ladislav Zemánek
PL2 2 Mgr. Pavel Jindřich Michele
PL3 3 BcA. Bc. Denisa Daňková
PL4 4 Mgr. Marek Štěpánek
PMP1 1 Mgr. Terezie Zatloukalová
PMP2 2 Kristína Honková
PMP3 3 Mgr. Vojtěch Veselý
PMP4 4 Mgr. Jana Šprtová
PMP1v 1 Mgr. Ludmila Svrčulová
PMP2v 2 Mgr. Magdaléna Lipová