Obecné informace

Křesťanská výchova - Obecné informace

Předmětová sekce křesťanské výchovy v průběhu roku nabízí duchovní aktivity pro žáky i pedagogy. Na gymnáziu je vyučován předmět křesťanská výchova, na pedagogické škole předmět křesťanská a etická výchova, které propojují náboženskou výchovu s výchovou etickou. Žáci si osvojují morální postoje a hodnoty a jsou vedeni k práci na sobě skrze plnění výzev.
Kromě pravidelných středečních a čtvrtečních školních mší svatých si žáci zvlášť připomínají zahájení a ukončení školního roku a slavnost školy (18. 1.) slavnostní mší svatou. Na přípravě středečních školních mší sv. se podílí jednotlivé třídy.
Během roku žáci mají možnost navštěvovat školní kapli, umístěnou v budově školy, kde probíhají tyto akce:
– každé pondělí se uvádí Pohádka na dobrý týden ve formě krátkého příběhu s duchovním nebo mravním poselstvím;
– v úterý je možnost duchovního rozhovoru se spirituálem Zdeňkem,
středa patří modlitbě Anděl Páně,
– ve čtvrtek se střídá modlitba klukůmodlitba holek.
Během adventu se konají ráno před výukou rorátní modlitby, během postní doby probíhají modlitby křížové cesty.
Pro žáky je určena i nabídka víkendové duchovní obnovy a v případě zájmu probíhá každý týden příprava na biřmování. Pro pedagogy je určen duchovní program na začátku školního roku a duchovní okénko na pravidelných poradách pedagogického sboru.
Kromě nabízených pravidelných aktivit mají žáci i pedagogové možnost duchovních rozhovorů a případně i svátosti smíření. Na škole působí kromě školních kaplanů i další kněží a řádové sestry.