Akce, exkurze, soutěže

Výtvarná výchova - Akce, exkurze, soutěže


Výstava a Dražba pro Fenix

V letošním roce se nám podařilo navázat spolupráci s ParaCENTREM Fenix (zde). Do projektu benefiční Výstava a Dražba pro Fenix se zapojilo celkem 15 brněnských škol a uměleckých ateliérů. Z naší školy se zapojilo několik studentů, kterým patří velké poděkování za poskytnutí výtvarných prací. Odbornou porotou byla vybrána práce Zuzany Landori (PMP2) na Výstavu a následnou... číst dále

Edukační program SVV – PL2 v MG

Dne 31. 10. navštívili studenti specializace výtvarné výchovy třídy PL2 Edukační program v Moravské galerii s názvem: A CO TY NA TO?  V programu se studenti seznámili s díly mladých umělců, kteří jsou letos navrženi na Cenu Jindřicha Chalupeckého. Všímali jsme si toho, jak reagují na environmentální, politické a kulturní otázky současnosti. Studenti se dozvěděli, jak a... číst dále

Nabídka výtvarných soutěží pro šk. rok 2019/2020

Mistrovství republiky v grafických předmětech (28. ročník) – čtyři soutěžní disciplíny – psaní na klávesnici, korektury textu, wordprocessing, záznam mluveného slova Š (2/2020), K (3/2020), Ú (5/2020) Zařazeno do programu Excelence  SŠ (kategorie psaní na klávesnici), bodová skupina 2. http://www.nuv.cz/p/statni-tesnopisny-ustav/mistrovstvi-ceske-republiky-v-grafickych-predmetech   Celostátní soutěž v animované tvorbě dětí a mládeže Animág Kroměříž (5. ročník) – soutěž... číst dále

Edukační program s G5

V pátek 31. května navštívili studenti výtvarné výchovy, třídy G5,  edukační program v Jurkovičově vile s názvem: “Od tradice k moderně”. Studenti si mohli odpovědět na otázky: Jak se vyvíjela společnost, umění a kultura na počátku 20. století? Jak vypadala dobová architektura a proč ji dnes pokládáme za moderní? Ze kterých oblastí čerpal Dušan Jurkovič... číst dále

Moje Veličenstvo kniha

EkoCentrum Brno udělilo titul Veličenstvo kniha 2019 za nejoriginálnější vlastnoručně vytvořenou knihu v ojedinělé výtvarně literární soutěži pro děti a mládež.  Slavnostní vyhlášení výsledků 15. ročníku proběhlo v pátek 31. května 2019. Letošní soutěž patřila mezi ročníky s největším počtem přihlášených prací: zúčastnilo se 98 originálních, vlastnoručně vytvořených knih, které doputovaly z různých míst České republiky. Gratulujeme Aničce Záviškové (G6) za 2. místo... číst dále

Prázdniny s uměním nejen v Brně

Prázdninové přípravné kurzy na umělecké školy: https://www.ffa.vutbr.cz/favu/struktura/projektovy-manazer http://www.moravska-galerie.cz/moravska-galerie/vzdelavani/vytvarne-dilny/intenzivni-kurzy/prazdninove-artcampy-v-moravske-galerii.aspx

Škola podle G5

GAMA – plenér

V sobotu 25.5. se uskutečnil první plenér kroužku GAMA.

Edukační program s G3: GRAFIKY Z FABRIKY

Ve čtvrtek 16. května navštívila G3 edukační program v MORAVSKÉ GALERII s názvem: Grafiky z fabriky. Studenti se seznámili s tvorbou Vladimíra Boudníka a po vzoru jeho tvorby si vytvořili svoji vlastní grafiku. Edukační program se váže na průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, vede žáky k uvědomování si hodnoty různosti lidí, názorů, přístupů k řešení... číst dále