Zahraniční spolupráce Ukrajina – Melitopol

Spolupráce s gymnáziem Melitopol (Ukrajina)

Smyslem tohoto projektu je otevření širšího obzoru chápání otázky spolupráce mezi zahraničními školami, motivace studentů pro studium jazyků a vytváření vzájemných přátelských vazeb. Účastníci mají možnost nejen porovnat odlišnosti obou kultur, ale zároveň si i uvědomit, jak je velmi důležitá znalost cizího jazyka pro jejich budoucnost a jejich povolání.

Společná setkání ukrajinských a našich studentů a pedagogů ukázala, že i když nás dělí vzdálenost 2 000 km, můžeme si porozumět a komunikace může probíhat v několika jazycích – angličtině, ruštině, němčině i v češtině. V návaznosti na výměnný pobyt studentů byla v přípravné fázi i další vzájemná spolupráce se studenty a profesory z Gymnázia No 19, Melitopol, a to formou e-Twinningu, tedy realizace mezinárodních projektů prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. K této spolupráci bohužel kvůli situaci na Ukrajině již nedošlo.

Druhá část toho mezinárodního studentského pobytu se uskutečnila v září 2013, kdy naši studenti navštívili město Melitopol na Ukrajině.