Adopce na dálku

Od roku 2000 se studenti a učitelé naší školy účastnili projektu organizovaného pražskou Arcidiecézní charitou –  Adopce na dálku.

Podstata celého projektu spočívá ve finanční podpoře konkrétního dítěte. Tato finanční pomoc zahrnuje náklady na vzdělávání (školné na základních, středních či vyšších školách, školní pomůcky, školní uniforma, v případě potřeby pobyt na internátu, doučování), mimoškolní aktivity a zdravotní péči. Nedílnou součástí programu je i podpora komunit, které hrají v celkovém rozvoji a vzdělávání potřebných dětí zásadní roli. (Více informací najdete zde: http://praha.charita.cz/zahranici/adopce-na-dalku/).

Poslední dítě, které učitelský sbor podporoval byl indický chlapec jménem Wilson Menejes.

V roce 2019 chlapec ukončil školní docházku a tím byla ukončena i jeho podpora.

Upřímné poděkování patří všem, kteří se do projektu zapojili!