Animační pobyty

Orientační dny Fryšták

Informace o projektu:
Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název projektu: Rozvoj hodnotové orientace žáků pro udržitelný rozvoj
Datum zahájení: 01. 11. 2009
Datum ukončení: 31. 07. 2012
Realizátor: Dům Ignáce Stuchlého SKM, Fryšták
Zapojení do projektu: 12 škol, 25 vyškolených pedagogů.

 

Hlavním cílem projektu je zkvalitnit vzdělávání na ZŠ a SŠ realizací inovativních programů zaměřených na rozvoj hodnotové orientace žáků v oblasti trvale udržitelného rozvoje a environmentální výchovy.

K dalším cílům patří: vnímání života jako nejvyšší hodnoty, respekt jedinečnosti, důstojnosti a neopakovatelnosti života, ovlivňování životního stylu a hodnotové orientace žáků, uvědomění si etického rozměru ekologického, sociálního a komunikačního jednání, ocenění rozmanitosti projevů života kultury a každého člověka.