Dramatická výchova PMP a PL

Přijímací zkouška z dramatické výchovy na pedagogické lyceum

Prezentace Dv leden 2022

Videoukázka k přijímací zkoušce z dramatické výchovy

„Zlepšovací návrh“